Onderzoek naar juiste lichtspectrum in ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’

Het tweede volledige teeltjaar in het onderzoek ‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’, laat zien dat bij voldoende isolatie van de kas, met een belichtingsintensiteit van 200 µmol/m2s in full LED en met benutting van de bodemkoeling, het goed mogelijk is om klimaatneutraal alstroemeria’s te telen. Het maken van de juiste spectrumkeuze blijft voor telers een belangrijke vraag voor de overgang naar full LED.

Vaak installeren telers nu LED als aanvulling op hun SON-T belichting. Om hier antwoord op te geven is in de tweede helft van 2019 een onderzoek opgezet: ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’, waar vier spectra worden getest met vier rassen in twee kasafdelingen. De rassen vertegenwoordigen de verschillende alstroemeriatypes: hybride, butterfly en aurantica. 

Proef IDC licht eind 2018 als basis
De proef is een vervolg op een eerder kortstondig onderzoek dat in het najaar van 2018 in het IDC licht werd uitgevoerd met twee rassen in potten en zonder bodemkoeling. Dat gaf onderzoekers van Wageningen University & Research voldoende handvatten om een spectrum te kiezen voor dit specifieke onderzoek.
De vier spectra die nu worden getest zijn ook op dit onderzoek gebaseerd, waarbij belangrijke vragen waren: wat is de invloed van meer wit licht en wat is de invloed van verrood licht op de productie en bladkwaliteit. Er is een lichtcombinatie met hoog aandeel rood (85%) en een lichtcombinatie met een hoger aandeel van blauw (14%) en wit (14%) licht ten koste van rood. Aan beide combinaties is in de helft van de afdeling verrood licht (+14%) toegevoegd. De intensiteit is 200 µmol /m2s PAR.
Het gewas is geplant op 17-19 september op kokosbakken en direct gekoeld (wortelkoeling). Ondanks een ongebruikelijk planttijdstip staat het gewas heel goed te groeien. De eerste takken van het snelste ras zijn in week 46 geoogst; het traagste ras kwam pas in week 51 in productie. Met een gewicht van ruim 1 gram per cm lengte zijn de takken in alle behandelingen zwaar.  

Rassen verschillen in reactie op spectrum
In de taklengte is er weinig verschil tussen behandelingen voor de ‘lange’ rassen Elegance, Jaffa en Virginia. Bij Noize zijn de bloemen korter in de twee behandelingen met verrood, dan in de behandelingen zonder toegevoegd verrood. Dat is een opmerkelijke reactie, aangezien verrood bij veel gewassen juist voor strekking zorgt.
De rassen reageerden vooral in de eerste maanden van de productie heel verschillend op de spectra. Deze werden versterkt door de snelheid waarmee ze in productie komen na het planten en ook door verschillen in loze en onverkoopbare takken (er wordt gekoeld op één temperatuur en dat is een compromis voor alle rassen). 
De toevoeging van verrood licht aan zowel de Hoog Rood behandeling als het Hoog Blauw en Wit behandeling lijkt positief te werken in de meeste gevallen. De behandeling Hoog Rood met Verrood (HR/FR) staat aan kop met hoogste productie – en de minste loos - voor drie van de vier rassen. De behandeling Hoog Blauw en Wit zonder Verrood toegevoegd resulteert in de laagste producties voor drie van de vier rassen. Dit komt ook overeen met de uitkomst van de spectrumproef. De verwachting was dat de Hoog Blauw Wit + Verrood het beste zou zijn en dat klopt voor een van de vier rassen. Voor werkzaamheden aan het gewas en om te scouten zijn de Hoog Blauw en Wit behandelingen prettiger om te werken.
De verschillen nemen nu af, omdat het aandeel belichting sterk is afgenomen ten opzichte van het aandeel zonlicht. Het goede nieuws is dat de proef nog een winter wordt voortgezet.

Foto’s: Van boven links met de klok mee: Hoog Rood, Hoog Rood+Verrood, Hoog Blauw Wit+Verrood, Hoog Blauw Wit.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria, Signify (de lampen), Ludvig Svenson (de schermdoeken), HilverdaKooij, Royal Van Zanten, Könst (het plantmateriaal). De Flori Consult Group begeleidt de teelt.

 

 

Kas als Energiebron

Nieves García en Kees Weerheim (WUR businessunit Glastuinbouw)

Glastuinbouw Nederland - © 2022