Onderzoek naar succesvol en energiezuinig aubergine belichten

Plant Lighting doet onderzoek naar nieuwe toepassingen met LED-belichting. Daarbij worden proeven gedaan met onder andere aubergine, paprika, aardbei, lisianthus en gerbera. Eén van de doelen van dit onderzoek is het achterhalen van de oorzaak van de schade die aan het fotosysteem ontstaat wanneer er belicht wordt bij aubergines. Hierdoor is de lichtbenutting in de winter laag en blijft de productie achter.

Dit bleek uit een eerdere kasproef in samenwerking met Delphy Improvement Centre. Een oplossing voor dit probleem is een randvoorwaarde om in de toekomst een succesvolle energiezuinige jaarrond aubergineteelt te realiseren.

Proeven
De hypothese was dat de schade aan het fotosysteem wordt veroorzaakt door een combinatie van een te lange fotoperiode en een suboptimaal lichtspectrum. Immers, een normale zomerteelt met meer dan zestien uur natuurlijke daglengte gaat wel goed. Om de oorzaak van de schade te achterhalen zijn er vier klimaatcelproeven ingezet in het onderzoekscentrum van Plant Lighting in Bunnik, waarbij er gevarieerd werd in fotoperiode, lichtintensiteit en lichtspectrum.
Uit deze proeven bleek dat hoe langer er wordt belicht, hoe groter de schade wordt aan het fotosysteem. Daarnaast speelt het spectrum ook een bepalende rol in de mate van schade, waarbij een volwaardig zonlichtspectrum minder schade geeft dan een ‘simpel’ R/B LED spectrum. Naast deze twee factoren blijkt ook belichtingsintensiteit een bepalende rol te hebben in het schadebeeld. Bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem moet dus worden gekeken naar zowel belichtingsduur, spectrum als belichtingsintensiteit en de interactie van deze drie factoren.

Richting een praktijkoplossing
De kennis opgedaan in de vier proeven wordt nu gebundeld in twee proeven in een hogere klimaatcel. Hierin kan het gewas voor een langere tijd worden gevolgd, om zo te toetsen of het in de productiefase van het gewas ook goed blijft gaan voor een langere periode. In de klimaatcel worden winterse kasomstandigheden met zonlichtsimulatoren gesimuleerd en wordt met LED bijbelicht. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van de twee variëteiten Tracey en RZ 127. De ene variëteit is gevoeliger voor schade aan het fotosysteem dan de andere. Als uit de proeven blijkt dat de ontwikkelde strategie geen schade geeft en voldoende productie, kan de stap naar de kas weer worden gemaakt om de jaarrond teelt praktijkrijp te maken.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Aubergine en Signify. Plantise levert het plantmateriaal.

Kas als Energiebron

Stefan van den Boogaart (Plant Lighting)

Glastuinbouw Nederland - © 2024