Onderzoek stabiele ecosystemen naar oplossing bladluisbeheersing in roos

Met het wegvallen van Tafari is de beheersing van bladluis een zeer grote uitdaging geworden. Reden voor de leden van de gewascoöperatie Roos om in te stemmen met deelname aan de PPS Stabiele Ecosystemen.

Roos zal een van de voorbeeldgewassen zijn in dit vierjarige onderzoek. Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van bladluis in de glastuinbouw stabieler en effectiever te maken met nieuwe en bestaande natuurlijke vijanden die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

Stappen naar beter systeem
In dit project worden de volgende stappen gevolgd om tot een beter systeem van bladluisbestrijding te komen:
1. Selectie nieuwe (inheemse) bestrijders met aanvullende eigenschappen op bestaande soorten;
2. Onderzoek aan ontbrekende kennis over eigenschappen bestrijders;
3. Ontwikkeling methoden voor vestiging van bestrijders;
4. Evaluatie van combinatie-effecten van bestrijders die elkaar kunnen aanvullen (in ruimte, tijd en voorkeur voor haardgrootte);
5. Evaluatie van effecten van sluipwespmixen op verstoring door hypers;
6. Integratie van biologische bestrijding met andere innovatieve methoden van bestrijding.

Namens het bestuur van de gewascoöperatie Roos is Hans Goudriaan de contactpersoon. Koos van den Nouweland en Koen van der Hulst zullen deze proef actief begeleiden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research en mede gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas en het ministerie van LNV.

Glastuinbouw Nederland - © 2023