Onderzoek toont aan: lelie goed te telen onder full-LED

Onder full-LED lijkt over het algemeen een goede lelie te telen. Verrood biedt voordelen, maar bladkwaliteit blijft een aandachtpunt. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting en Delphy Improvement Centre.

Lelie is een relatief koele teelt, waardoor met full-LED belichting slechts beperkt hoeft te worden verwarmd. In 2020 is aangetoond dat bij een daglichtloze voorbroei onder LED verrood licht nodig is om teeltvertraging te voorkomen. Ook bleek een lage lichtintensiteit gedurende de eerste weken voldoende. De vraag in dit onderzoek van vorig jaar was of een goede lelie in de kas kan worden geteeld met full-LED belichting en intensief schermgebruik om de warmtevraag te beperken. Verder was de vraag of in een kas, waar altijd enige uren daglicht is, ook een verrood-behoefte geldt.

Twee proefkassen
In twee proefkassen zijn meerdere lelierassen in vier trekken geteeld in de periode september 2020 tot maart 2021. In de ene kas werd belicht met LED RWB, en in de andere kas met LED RWB + 6 μmol verrood (RWBFr). De daglengte was 18 uur, de intensiteit 110 μmol/m²/s PAR, de etmaaltemperatuur 18-19 °C en overdag werd CO2 gedoseerd. De warmtevraag is beperkt door intensief te schermen en de verwarmingsbuizen alleen in te zetten hij warmtevraag.

Verrood biedt voordelen bij Oriëntals
Onder full-LED blijkt over het algemeen een goede lelie te kunnen worden geteeld voor wat betreft snelheid, takgewicht, stevigheid, lengte, knopontwikkeling en vaasleven. Voor de Oriëntal- en OT-variëteiten bood verrood duidelijke voordelen: een hogere teeltsnelheid (tot 12 dagen!), remming van overmatige lengtegroei bij OT’s Tabledance en Zambesi, en een beter vaasleven. Het takgewicht was voor de OT’s en Oriëntals over het algemeen iets hoger zonder verrood, echter omgerekend per mol licht voor takken van 90 cm produceerde de behandeling met verrood juist meer takgewicht. Voor de LA- en Longiflorum variëteiten was het voordeel van verrood minder of niet overtuigend. De trekduur van de LA’s was weliswaar enige dagen korter met verrood, maar het takgewicht was weer wat lager. Of verrood hier voldoende voordelen biedt is aan de teler om te bepalen.

Uitdaging
Voor een succesvolle teelt onder full-LED, ligt de uitdaging vooral nog in de bladkwaliteit. Bladeren vertoonden soms chlorose. Zowel substraat, als lichtspectrum, als klimaatsturing, zouden hier een rol in kunnen spelen.

Het onderzoek is gefinancierd door de gewascoöperatie Lelie en het programma Kas als Energiebron, het innovatie en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. De lampen zijn door Signify ter beschikking gesteld.

Kas als Energiebron

Sander Hogewoning

Glastuinbouw Nederland - © 2023