Onderzoek werknemerstevredenheid internationale werknemers van start

Vandaag, donderdag 9 september, hebben alle bedrijfsleden van Glastuinbouw Nederland een uitnodiging per mail ontvangen voor een enquête die gericht is aan alle internationale werknemers in de glastuinbouw. Wij verzoeken u de link naar de enquête (in de uitnodiging) onder de aandacht te brengen bij uw internationale werknemers. Uiteraard kunt u deze e-mail ook doorsturen naar het uitzendbureau met de vraag of zij de enquête onder de uitzendkrachten verspreiden.

Doel van de enquête is om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van internationale werknemers op de glastuinbouwbedrijven. De resultaten worden gebruikt om: inzicht te krijgen in de belemmeringen om in vaste dienst te treden, verbeterpunten in beeld te krijgen over wensen om een opleiding te volgen en een beeld te krijgen van hoe de werknemers het werkgeverschap ervaren in zijn algemeenheid.

Afgelopen maart is er een enquête geweest met betrekking tot de internationale werknemers in de glastuinbouw die is ingevuld door werkgevers. De informatie uit die enquête wordt gebruikt ter ondersteuning van onze lobby op het ‘flexdossier’ alsook om een beeld te krijgen van de verschillende aspecten rondom het werken met internationale werknemers

De enquête staat open van 9 tot en met 23 september 2021. Aan het begin van de enquête kan de desgewenste taal worden gekozen (Pools, Roemeens, Engels of Nederlands).

Wij stellen de medewerking van u en uw internationale werknemers zeer op prijs.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2021