Onthulling belcellen van myceliumcomposiet tomaat

Op menig kantoortuin is de vraag naar belplekken groot. De werkplek van de toekomst gebruikt alleen nog natuurlijke en hernieuwbare materialen. Stichting SIGN ontwikkelde met Fungalogic akoestische panelen van ‘’growing materials’’, waarbij Oesterzwam mycelium stro en plantaardige tuinbouw reststromen aan elkaar kit.

Op 4 juni werden twee ontwerpen van de ‘’mycobelcel’’ onthuld bij Fungalogic, The New Farm in Den Haag. In de belcellen combineren innovatieve materialen met levend groen. En zo past het concept van de mycobelcel ook in het programma Natuurlijkwerkt voor gezonde vitale kantoren.
Studenten van TU Delft deden ter plekke gebruikersonderzoek. De komende periode wordt door certificeringsinstanties onderzoek verricht naar de akoestische prestaties en brandveiligheid.

Het project is onderdeel van de activiteiten in voorbereiding van het programma Circulaire Economie en kent onder andere cofinanciering vanuit Interpolis, LTO Noord Fondsen, Ministerie van LNV, en Stimuflori.

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.

Titelfoto: Maurice Mikkers Fotografie

 

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2020