Ontwerp-weigeringsbesluit EZK op aardwarmte winningsplan Californië V

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een ontwerp-weigeringsbesluit op gesteld op het aardwarmte winningsplan Californië V. Van 11 juni tot en met 22 juli ligt het besluit ter inzage, zo meldt het ministerie donderdag 10 juni in de regionale media. Californië V is het aardwarmteproject van Californië Lipzig Gielen Geothermie BV (CLG). Glastuinbouw Nederland beraadt zich nog hoe, in samenspraak met andere belanghebbenden, te reageren op deze kennisgeving.

In april 2019 heeft CLG een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan Californië ingediend bij het ministerie van EZK. Het plan is voor advies voorgelegd aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging, betrokken lokale overheden en de Mijnraad. Uit die adviezen concludeert EZK dat er veel onzekerheden zijn met betrekking tot de veiligheid van aardwarmte in dit gebied, vanwege seismische activiteiten in de bodem. Daarom kan de minister van EZK geen toestemming verlenen. Het ontwerp weigeringsbesluit en de onderliggende stukken liggen de komende elf weken ter inzage.

Meer informatie is te vinden op de websites van mijnbouwvergunningen.nl en nlog.nl.

Reactie op kennisgeving
In een eerste reactie geeft Jean Aerts, regiovoorzitter Limburg van Glastuinbouw Nederland, aan dat dit besluit veel impact heeft voor geothermie in gesteente. “Dat raakt met name Limburg en Oost-Branbant. Dit overheidsbesluit vertraagt het tempo van omschakeling naar duurzame technieken. Niet alleen in de glastuinbouw, maar ook in de bebouwde omgeving.” Glastuinbouw Nederland beraadt zich op haar positie en bekijkt komende tijd hoe in samenhang met andere belanghebbenden, waaronder Geothermie Nederland, wordt gereageerd op deze kennisgeving.

Aanvaardbaar risico
Jean Aerts vraagt zich ondertussen wel af hoe het kan dat Duitsland wel kansen ziet voor de ontwikkeling van een geothermiebron in dezelfde gesteentelaag. Het betreffende project in Straelen ligt letterlijk op loopafstand van Venlo. “Seismische activiteiten komen hier gewoon al eeuwenlang voor. De vraag moet zijn of het risico toeneemt door geothermie. Duitsland hanteert daartoe modellen en nul risico is een showstopper, zeggen de Duitsers. Daar is aanvaardbaar risico geformuleerd. Als Limburger zou ik wel eens willen weten hoe dat Duitse risico weegt ten opzichte van het risico dat West-Nederland grotendeels onder de zeespiegel woont. Dat risico vinden we met z’n allen blijkbaar wel aanvaardbaar.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021