Onzekerheid invoering Omgevingswet neemt toe

Nadat de Tweede Kamer al had ingestemd met de Omgevingswet, heeft de Eerste Kamer voor de zomer haar besluit opgeschort en bij het Adviescollege ICT-toetsing advies gevraagd over het digitaal stelsel. Dat advies is inmiddels bekend en liegt er niet om.

Het adviescollege geeft aan dat de wijze waarop het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is getest, onvoldoende zekerheid biedt met betrekking tot stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking. Daarnaast geeft het college aan dat de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) weliswaar de risico’s van de inwerkingtreding verlagen maar ook extra complexiteit introduceren.

Lastig dilemma
Dat betekent echter niet dat het college de inwerkingtreding op 1 januari 2023 afraadt. Het college ziet dit als een lastig dilemma. Als wordt besloten tot invoering op of kort na 1 januari 2023, dan adviseert het college maximaal in te zetten op het beperken van maatschappelijke risico’s en het oplossen van de tekortkomingen in het DSO. Als besloten wordt tot verdergaand uitstel, dan adviseert het college de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie.

Problemen
Minister de Jonge komt later deze week met een inhoudelijke reactie op het adviesrapport, waarna de Eerste Kamer moet besluiten of ze wel of niet akkoord gaan met inwerkingtreding op 1 januari 2023.
Als de Omgevingswet alsnog op 1 januari in werking treedt, dan is de voorbereidingstijd voor provincies, gemeenten en waterschappen veel korter dan de zes maanden die eerder als noodzakelijke periode is aangegeven. Dat lijkt een garantie voor problemen.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2023