Ook in 2019 nauwelijks MRL-overschrijdingen op groenten en fruit uit EU

De NVWA heeft ook in 2019 nauwelijks residuoverschrijdingen gevonden op groenten en fruit uit Nederland en de EU. Het aantal overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten (maximum residulimieten/MRL’s) van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de EU is zeer gering. Overschrijdingen van de MRL worden vooral gevonden in vaak exotische producten uit een aantal niet-Europese landen, met name Aziatische landen, Turkije, Colombia, Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. Dit leidt ertoe dat de risicoproducten uit deze landen extra vaak worden gecontroleerd bij import.

Er zijn product-land combinaties waarbij al langer overschrijdingen van de MRL worden geconstateerd. Voor die combinaties geldt binnen heel Europa een verscherpt import-controle regime. Deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. Dit blijkt uit het NVWA-rapport. In een eerste reactie zegt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland: “Door inzet van sterke gewassen, biologische bestrijders en toepassing van precisie gewasbescherming (hightech) worden duurzame gezonde groenten en vruchten in onze kassen geteeld.”

Extra aandacht risicolanden
De voedsel- en warenautoriteit controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de MRL’s. Monsters worden genomen en geanalyseerd op residuen. Een deel van de steekproef is representatief voor een product of productgroep op de markt, bij een ander deel wordt risico gestuurd bemonsterd. Hoge percentages overschrijdingen van de MRLs komen vooral voor bij de risico gestuurde bemonstering van groenten en fruit van buiten de EU. Net als bij de eerdere rapportages vond de NVWA ook nu de meeste overtredingen bij bonen, vruchtgroenten (zoals paprika’s, chilipepers en aubergines) en tropische vruchten van buiten de EU.
In de toekomst breidt de NVWA het eerder ingezette beleid uit: minder controles bij producten uit Nederland en de EU uit het handelskanaal van supermarkten en groothandels, en meer controle op groenten en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor de risicolanden en -producten. Door samenwerking met onder andere de douane wordt gerichter toezicht gehouden op bedrijven die risicoproducten importeren.

Zeer grote veiligheidsmarges
Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld via de zogenoemde Maximum Residu Limiet (MRL). Bij het vaststellen ervan worden zeer grote veiligheidsmarges in acht genomen en mogen geen gezondheidsrisico’s optreden. Goed en gevarieerd groente en fruit eten is belangrijk. Dit advies wordt ook gegeven door het voedingscentrum. De gezondheidsvoordelen van groente en fruit wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine hoeveelheden residu.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021