Ook in lustrumjaar 5 mei geen doorbetaalde feestdag in glastuinbouw

In de glastuinbouwsector is 5 mei sinds 2010 geen doorbetaalde vrije dag meer, ook niet in de lustrumjaren. Werknemers hebben hier destijds een extra vakantiedag voor gekregen. Het is dus een gewone werkdag en er geldt geen feestdagentoeslag voor het werken op die dag.

Bevrijdingsdag is in Nederland een nationale feestdag, maar niet iedereen is op deze dag vrij. De overheid heeft 5 mei in een lustrumjaar weliswaar aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan de cao-partijen overgelaten of een werknemer betaald vrij heeft op die dag.
Om erachter te komen of werknemers recht hebben op een vrije dag op 5 mei, is het dus noodzakelijk de cao te raadplegen. Deze cao-afspraken zijn ondanks de huidige corona-crisis onverkort van toepassing. Werknemers in de glastuinbouw die vrij willen op deze dag moeten derhalve een verlofaanvraag indienen bij de werkgever. Klik hier voor meer informatie van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.
Foto: Nationaal Comite 4 en 5 mei. 

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies