Op zoek naar juiste omstandigheden voor jaarrond teelt komkommer

De ALV van de gewascoöperatie Komkommer op donderdag 28 maart in Bleiswijk stond in het teken van jaarrond kwalitatief goede Nederlandse komkommers telen. Licht en belichting stonden centraal tijdens de bijeenkomst, die samen werd georganiseerd met Delphy Improvement Centre en Wageningen University & Research.

Bij Delphy Improvement Centre loopt een proef met hybride belichtingssysteem waarbij de helft van het licht afkomstig is van SON-T belichting en de andere helft van LED belichting. Belangrijk leerpunt uit deze proef is dat het gebruikte lichtspectrum van de LED verlichting nog verbeterd moet worden.

Tevens werd een bezoek gebracht aan de proeven met komkommer bij Wageningen University & Research. In kleine ruimtes wordt gekeken naar de effecten van zeven verschillende LED-spectra in combinatie met daglicht. In de Winterlichtkas met hoge draadkomkommers met een planting van half december wordt geteeld volgens de basisprincipes van Het Nieuwe Telen in één lange teelt met aanaarden om in april nieuwe wortels aan te maken. Geconcludeerd werd dat nog meer onderzoek gewenst is om de vraag naar jaarrond kwalitatief goede Nederlandse komkommers in te vullen.

Piet Broekharst van Glastuinbouw Nederland nam de bezoekers mee in Kennis in je Kas (KijK), de toekomstige financiering vanuit de sector voor het gewasoverstijgend onderzoek op de thema’s plantgezondheid, water en energie. Dit zal in de loop van 2019 worden ingevoerd.

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies