‘Opvallende resultaten proef full LED in freesia’

Zowel bij de Demokwekerij Westland, bij Wageningen University & Research en in de praktijk wordt onderzoek gedaan naar belichting in freesia. Waar SON-T de standaard is en hybride door veel telers wordt gezien als de toekomst, scoort full LED in de proeven boven verwachting. “Dat verhaal moet nadrukkelijker aan telers worden verteld”, meent teeltadviseur Hans Pronk van Pronk Consultancy.

We hebben die stralingswarmte nodig, dat is de veronderstelling van de meeste freesiatelers als onderbouwing van hun keuze voor nu nog SON-T en straks wellicht hybride belichting. Tijdens het LichtEvent eerder dit jaar stond Hans Pronk stil bij de lopende onderzoeken in belichting bij freesia. Allereerst de vergelijking in een praktijkproef tussen SON-T en hybride. “De productie ligt bij hybride belichting met een vergelijkbaar aantal umol hoger dan bij SON-T, waarbij de resultaten verschillen per ras. Duidelijk is dat ook andere klimaataspecten belangrijk zijn.”

Proeven met hybride belichting toonden aan: een korter gewas en daardoor een verhoogde lichtefficiëntie, een zwaarder product, minder noodzaak tot afluchten en met een hoger CO2-gehalte als gevolg en een stabiel klimaat. “Hybride scoort dus beter dan alleen SON-T, dan is het interessant om voort te borduren richting full LED”, zo maakt Hans Pronk het bruggetje naar een tweede proef. De belichtingsteelt in de fossielvrije kas bij de WUR in Bleiswijk bleken winterproducties onder full LED (200 umol) beduidend hoger te liggen dan in de praktijk.

Hogere temperaturen
In de kassen bij de Demokwekerij Westland heeft afgelopen winter onder leiding van Plant Lighting een onderzoek plaats gevonden waarin freesia’s werden geteeld in drie afdelingen met elk een verschillende etmaaltemperatuur (11,5°C, 14,5°C en 17,5°C). Bij elke temperatuur zijn ook twee lichtniveaus aangehouden (135 µmol/m²/s en 200 µmol/m²/s) in een hybride uitvoering, met uitzondering van de 17,5°C hierbij is gekozen voor zowel 200 µmol/m²/s hybride als full LED.

Het blijkt dat de laagste temperatuur uiteindelijk de meeste productie heeft opgeleverd wat deuren opent voor een fossielvrije teelt onder 100% LED. Hans Pronk erkent dat hij dat zelf ook niet had verwacht. “Ook zien we dat het mogelijk is om in freesia hogere temperaturen aan te houden.” De kwaliteit is gewoon goed, al zakt de productie iets in vergelijking met de lagere temperaturen. Dat biedt de teler nieuwe sturingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor een productie richting belangrijke afzetmomenten richting feestdagen.

Kennisoverdracht
In het najaar zal onderzoeker Stefan van den Boogaart van Plant Lighting de resultaten van dit onderzoek aan de telers en teeltadviseurs presenteren. Hans Pronk is van mening dat telers zich goed moeten laten informeren over de resultaten. “Dit verhaal moet worden verteld, zeker als telers willen investeren in belichting. Maar zowel voor investeringen als voor kennisoverdracht is het vanwege de coronacrisis een lastige periode.”

De kasproef in de Demokwekerij wordt uitgevoerd door Plant Lighting, Demokwekerij Westland, Pronk Consultancy, Plant Dynamics en EcoCurves en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, Signify en de gewascoöperatie Freesia.

Lees hier meer over dit project.

Kas als Energiebron

Roger Abbenhuijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024