Ortiva welkome aanvulling voor Bremia beheersing sla onder glas

Onlangs is de herregistratie van het schimmelbestrijdingsmiddel Ortiva (12169N) afgerond. Toelatinghouder Syngenta heeft in deze herregistratie onder meer de bedekte teelt van sla meegenomen. Zodat vanaf nu het middel ook in deze kleine gewasgroep inzetbaar is.

 

“De Nederlandse slatelers onder glas hebben lang op Ortiva moeten wachten. Het middelenpakket op Bremia is écht heel smal, we hopen dat dit middel een goede aanvulling is. We stellen de inspanning van toelating Syngenta echt op prijs”, zegt John Houben namens de bladgewassencommissie en lid van ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.
Onderstaand het actuele etiket W6, die deze week op de website van het Ctgb is gepubliceerd.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024