Overdag beregeningsverbod in Rivierenland

Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Rivierenland overdag een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Deze geldt sinds woensdag 25 juli voor het beregenen van gewassen in het hele rivierengebied, dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur. Door overdag niet te beregenen voorkomen we 30-50% waterverspilling door verdamping. Op deze manier wordt het beschikbare water zo efficiënt mogelijk gebruikt.

De droogte in Nederland evenaart het recordjaar 1976. Al twee maanden valt in het rivierengebied nauwelijks neerslag, terwijl een hittegolf voor hoge temperaturen zorgt. Dankzij de grote rivieren was er nog lang voldoende water, maar door de aanhoudende droogte en hitte en het massale beregenen, wordt de vraag naar water nu groter dan het waterschap kan toevoeren. Het waterschap neemt deze maatregel om te voorkomen dat er watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Zodat het beschikbare water zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld over de gebruikers.

Beregeningsverbod
Het ‘beregeningsverbod met oppervlaktewater’ betekent dat je overdag niet je tuin mag sproeien of agrarische grond mag beregenen met oppervlaktewater. Of het nu een kleine pomp is of een groot waterkanon, een overtreding kan leiden tot een boete. Door overdag niet te beregenen voorkomen we 30-50% waterverspilling door verdamping. Daardoor kan er nog steeds beregend worden. Daarnaast probeert het waterschap overdag de sloten weer op peil te brengen. Daartoe pompt het waterschap met extra materieel vanaf de grote rivieren water in het gebied. Op sommige plaatsen gebeurt dat voor het eerst sinds 1976.

Droge sloten
Met stuwen en gemalen probeert het waterschap het waterpeil hoog te houden. In hoger gelegen gebieden, zoals de oeverwallen langs de grote rivieren, zullen sloten droog komen te staan. Dat is gebruikelijk in de zomer. Ook poelen of vijvers die niet in verbinding staan met aanvoer, drogen op. Als de waterkwaliteit afneemt, komen blauwalg en botulisme vaker voor. Blauwalg, dode vissen of eenden kunt u melden via tel. (0344) 64 90 90. Het waterschap raadt aan om alleen in officieel zwemwater te zwemmen. Daar controleert het waterschap de kwaliteit van het water. Kijk op www.zwemwater.nl.

Meer maatregelen
In het gehele werkgebied laat het waterschap extra water in vanaf de grote rivieren. Dat gebeurt met extra pompen en door de provincie Zuid-Holland te verzoeken om spaarzaam te schutten in sluizen.

Meer over droogte en hitte in rivierenland lees je hier.

Bron: Waterschap Rivierenland

Glastuinbouw Nederland - © 2023