PAWW en WAB grootste knelpunten voor agrarisch werkgevers in 2019

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde 3.720 vragen van agrarische werkgevers in 2019. Dat is 11% meer dan het jaar daarvoor. De meeste vragen kwamen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten. Veel vragen werden gesteld over de private aanvulling ww (PAWW) en de Web Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Steeds meer werkgevers weten het aanspreekpunt voor cao en arbeidszaken te vinden. Door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kan iedere agrarische werkgever hier gratis gebruik van maken.

Het aantal vragen dat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt, wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in cao’s en wetgeving. Op de infographic van de Werkgeverslijn is te zien over welke onderwerpen de meeste vragen gesteld werden. Op cao-gebied was 2019 een relatief rustig jaar. Alleen voor de Glastuinbouw is halverwege het jaar een nieuwe cao afgesloten. “De veranderingen in die cao vielen qua impact voor de meeste werkgevers mee. De vragen die gesteld werden gingen over de verrekening van de vrijwillige loonsverhoging, weekafrekening en de wijzingen omtrent functiewaardering,” vertelt Diana Eleveld, adviseur cao en arbeidsrecht van de Werkgeverslijn.

PAWW grootste bron van vragen en opmerkingen
Hoewel het rustig was rond de cao’s zorgden nieuwe regelingen en wetgeving voor een stijging van het aantal vragen ten opzichte van vorig jaar. De Werkgeverslijn kreeg veel vragen over de regeling PAWW die per 1 januari 2019 werd ingevoerd. Eleveld: “De vragen van werkgevers gingen in eerste instantie over het doel en de verplichting van de regeling: waar is het voor en waarom moeten wij hieraan deelnemen? Verderop in het jaar gingen de vragen met name over de bereikbaarheid van de stichting PAWW en kregen we veel opmerkingen over de administratieve verwerking van de regeling.”

WAB
Zo tegen het einde van het jaar kwamen er steeds meer vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met name over de veranderingen inzake de WW-premie en het vaste aanbod voor oproepkrachten. Werkgevers waren zich aan het voorbereiden op de grote veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Eleveld licht toe: “Er werd veel gevraagd naar de verplichting voor het hebben van een schriftelijke arbeidsovereenkomst om te lage WW-premie te mogen toepassen. Maar nog meer werd er gevraagd naar hoe de nieuwe regels toegepast moeten worden voor oproepkrachten. Het werken met een vaste arbeidsomvang is voor werkgevers soms lastig omdat ze te maken met weersinvloeden en seizoensmatige teelten.”

Meer dan 200.000 online bezoekers
De Werkgeverslijn bood de agrarische ondernemer in 2019 via de website nog meer achtergrondinformatie, filmpjes en personeelsinstrumenten. Door met speciale themapagina’s in te spelen op belangrijke thema’s zoals de PAWW, huisvesting en de WAB, steeg het aantal online bezoekers naar 208.660. Daarnaast organiseerde de Werkgeverslijn 8 werkgeversbijeenkomsten in het land waar 235 werkgevers aan deelnamen, en 6 webinars met in totaal 441 deelnemers. Zo blijft de Werkgeverslijn op alle mogelijke manieren goed werkgeverschap in de agrarische sector stimuleren. Kijk ook op: www.werkgeverslijn.nl.

Om werkgevers in de sector maximaal te kunnen ondersteunen op het gebied van een correcte uitvoering van de cao, afdracht van premies en andere juridische zaken heeft Glastuinbouw Nederland met andere organisaties de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw opgezet. Dit wordt betaald met de premie die glastuinbouwondernemers jaarlijks aan Colland betalen.

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2024