Pensioenakkoord maatschappelijke en economische winst

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties, waaronder LTO Nederland, daarin gesteund door Glastuinbouw Nederland zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een principe pensioenakkoord te komen. ‘Zo zijn oplossingen gevonden om eerder te kunnen stoppen bij zwaar werk en stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Ook ontstaat perspectief op het weer kunnen verhogen van de pensioenen. De maatregelen geven mensen vertrouwen en duidelijkheid. Het pensioenstelsel wordt bovendien eerlijker, transparanter en persoonlijker’, aldus de ondernemingsorganisaties.   

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘Het belangrijkste is dat de maatregelen voor jong en oud zekerheid en duidelijkheid geven hoe onze samenleving omgaat met de vergrijzing en de oudedagsvoorziening. Dat is maatschappelijke en economische winst die polder en politiek nu gezamenlijk leveren. Het kabinet trekt substantiële middelen uit voor alle maatregelen en dit kan alleen vanwege het feit dat we een zeer concurrerende economie hebben en houden.’ 

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Ik ben blij dat we na lang onderhandelen tot een principeakkoord zijn gekomen waarbij goed rekening is gehouden met mkb-ondernemers en hun medewerkers. Polder en politiek hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Met de afspraken verstevigen we weer het vertrouwen van mensen in het pensioenstelsel.’

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: ‘Met dit principeakkoord hebben we gezamenlijk een mijlpaal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland geborgd. Het was een hard, taai en ingewikkeld proces maar het resultaat is een set afspraken waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar mogen we trots op zijn.’

Lees hier welke afspraken zijn gemaakt

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies