‘Perfecte Roos’ goed de zomer door

De zomer van 2019 is voorbij. Het was een zomer met drie hete periodes (23-25 juni, 23-27 juli, 23-27 augustus). In de rozenkas met koeling kon de etmaaltemperatuur die periodes lager worden gehouden dan de buitentemperatuur, waarbij vooral in de avond en de nacht de temperatuur lager was dan buiten. De kwaliteit van Red Naomi! en Avalanche+ bleef goed, wel zakte het takgewicht gemiddeld iets en werd de taklengte lager dan in het voorjaar.

In de drie minste weken was het takgewicht van Red Naomi! gemiddeld 45 gram en de taklengte gemiddeld 61 cm. Een jaar geleden was dit 40 gram bij gemiddeld 59 cm. De kwaliteit was dus duidelijk beter dan in 2018. In dat jaar was het nodig om de kas te krijten tegen te hoge instraling, in 2019 was dat niet nodig. Vorig voorjaar stond een derde van de kas met nieuwe aanplant Avalanche+, waardoor de luchtvochtigheid lager was. De uitgevoerde knipstrategie dit voorjaar is meer gericht geweest op kwaliteitsbehoud. Bij de grote BCO van 13 september waren de telers dan ook positief over de stand van het gewas. We gaan met vertrouwen met dit gewas de winter in.

Meeldauw onder controle
Voor de gewasgezondheid is tegen meeldauw regelmatig gespoten met Meltatox, zo nodig in combinatie met Serenade of Collis. Recent is het nieuwe middel Bifasto ingezet. Als de bespuitingen consequent en nauwkeurig worden uitgevoerd, blijft meeldauw aanwezig, maar is onder controle. Bij de plagen vormt trips een probleem, daar is een afwisseling van chemische middelen tegen gebruikt. Daarmee is de populatie trips  die in mei heel groot was, weer naar een klein aantal teruggebracht. Daarnaast komen bladluis, wolluis, witte vlieg en spint regelmatig voor en moet hiervoor worden ingegrepen. Voor de gewasgezondheid levert de huidige teeltwijze geen perfect systeem, al zijn de plagen beheersbaar.

Vaasleven prima
De producties van Red Naomi! en Avalanche+ sinds 1 januari van dit jaar zijn respectievelijk 12,2 en 16.3 kg en 242 en 305 stuks per m2.  Het vaasleven van de rozen was met ruim veertien dagen voor Red Naomi! en drie weken voor Avalanche+ prima. De energie input per m2 was 423 kWh elektriciteit voor belichting en 15 kWh voor de ventilatoren van de OPAC’s. De OPAC’s verzamelden 1250 MJ aan energie, terwijl via de verwarming er 505 MJ de kas in ging.

Teeltstrategie
De komende periode zal de koeling steeds minder nodig zijn en de lampen gaan al weer snel naar volledig belichten toe. In de teeltstrategie gaan de onderzoekers door op de manier waarop ze de afgelopen maanden hebben gewerkt. De etmaaltemperatuur zal bij iets afnemende PAR som per dag gaan dalen van ruim 20°C naar ruim 19°C. Bij het knippen wordt gelet op dikte van de tak, als het goed kan wordt er bovendoor geknipt, als de tak te dun wordt of het knippunt te hoog komt, wordt onderdoor geknipt. Dunne takken kunnen worden ingebogen om voldoende bladmassa te houden. De juiste strategie hierin blijft van cruciaal belang voor een goed resultaat. Daarmee streven we naar een lichtbenutting die boven de 2 gram per mol komt en een takgewicht per lengte van rond de 0.85 gram/cm.

Het onderzoek ‘Perfecte roos: balans en integratie’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Roos. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Arie de Gelder, Wageningen University & Research

Glastuinbouw Nederland - © 2024