Perfecte Roos : Integraal telen geeft zinvolle discussie

Voor het onderzoek naar de perfecte roos was het weer mogelijk om een BCO in iets grotere samenstelling te organiseren. In de bijeenkomst op maandag 13 juli werden de resultaten van de afgelopen maanden besproken en werd vooruit gekeken naar de aanpak voor het vervolg. In plaats van een vergadering van de gewascoöperatie Roos met normaliter ongeveer dertig aanwezigen, was nu de bijeenkomst met tien personen, met goede onderlinge discussie over de uitkomsten en ingezette strategie.

Knopvorm en productie
Voor Avalanche waren de cijfers van productie en knopvorm goed. De knopvorm bij oogsten is bij deze cultivar niet altijd goed. De bloem kan ‘flapperig’ open gaan en dat is ongewenst. Een te lage knoptemperatuur door een lage kastemperatuur gecombineerd met uitstraling lijkt daarvoor verantwoordelijk. Bij Red Naomi! is het gewas wat open geworden en blijft de productie in stuks en kg/m2 gemiddeld net iets onder dat van vorig jaar. Een verklaring hiervoor zou het verschil in CO₂ concentratie kunnen zijn. Er is dit jaar bewust minder kg/uur CO₂ gedoseerd en ook het niveau van CO₂ was verlaagd van ca. 1200 naar 900 ppm.
Daarnaast is in april gekrijt en dat geeft een verlaging van de natuurlijke lichtsom. Dat kan wel gedeeltelijk worden opgevangen met de LED-lampen, maar deze compenseren het lichtverlies niet volledig. Een van de telers gaf de suggestie om te kijken of het scherm bij de zijgevel minder kan worden ingezet zodat er meer lichtinval is.

Minder koeling
Voor het energiegebruik is deze zomer een duidelijk andere insteek gekozen. Er wordt minder intensief gekoeld en juist meer met een groeibuis boven het gewas gewerkt. Hierdoor wordt de balans tussen warmteoogst en warmtevraag beter. In de voorgaande jaren werd er altijd veel meer warmte geoogst dan in de proef werd gebruikt. Dat is nu beter in evenwicht.

Vervolg
Een belangrijk gesprekspunt in deze BCO was de gewasbescherming. Meeldauw in roos is, zeker in deze proef, nog steeds de belangrijkste te beheersen ziekte. Door inzet van UV lampen in combinatie met natuurlijke middelen is tussen begin juni en begin juli niet gespoten met Meltatox. Deze aanpak wordt dit jaar gecontinueerd.
Voor de winter is de uitdaging om de groei onder de LED-lampen te verbeteren. Zo gaan energie en gewasbescherming samen in een integrale aanpak voor de Perfecte Roos.

Het onderzoek ‘Perfecte roos: the next level’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Signify. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (WUR)

Glastuinbouw Nederland - © 2024