Persbericht: V10 vanaf 1 juli inzetbaar voor bedekte belichte tomatenteelt

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor V10 ter bescherming van de bedekte belichte tomatenteelt tegen schade door het Pepinomozaïekvirus.

Deze vrijstelling is vandaag, 16 juni  gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat in vanaf 1 juli 2107 en geldt niet voor de opkweek van tomatenplanten.

Met deze vrijstelling wordt een oplossing geboden voor de beheersingsproblemen van schade door Pepinomozaïekvirus in de belichte teelt van tomaat. De vrijstelling geldt vanaf 1 juli 2017 vervalt op 28 oktober 2017. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften van dit besluit worden nageleefd.

“Het is jammer dat wij nu al voor het vierde jaar op rij een vrijstelling moeten aanvragen voor een groen middel. Deze middelen zouden snel regulier beschikbaar moeten komen”, aldus Pieter Hoogerbrugge, voorzitter Landelijke Tomatencommissie van LTO Glaskracht Nederland.

Deze vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van de landelijke commissie Tomaat van LTO Glaskracht Nederland en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland.

Vanaf 1 november
LTO Glaskracht Nederland heeft het ministerie van Economische zaken reeds verzocht om een tijdelijke vrijstelling te verlenen voor de onbelichte tomatenteelt vanaf 1 november, als er geen reguliere toelating van V10 beschikbaar is. Dit verzoek is nog in behandeling.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2022