Pieter Wijnen: ‘Toekomst glastuinbouw ligt in kennis delen en risico’s elimineren’

Pieter Wijnen vormt samen met Koen Saris en Ton Smeets de directie van het 50 ha grote paprika- en komkommerbedrijf Wijnen Square Crops, met locaties in Egchel en Grubbenvorst. In april 2022 werd het familiebedrijf de winnaar van de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs. Een erkenning voor 25 jaar gepassioneerd ondernemerschap als directeur van het bedrijf dat zijn ouders in 1978 hebben gestart. Daar is Pieter Wijnen met recht trots op. In het kader van de ‘Week van de Ondernemer’ gaat hij in op de belangrijkste kenmerken van zijn bedrijf. Uiteraard mag zijn visie op de actualiteit niet ontbreken.

Innovatief en veerkrachtig
“Ik ben wie ik ben”, antwoordt de teler op de vraag wat zijn manier van ondernemen kenmerkt. “Publiciteit zoeken is niet mijn hobby, maar door het winnen van de Tuinbouw Ondernemersprijs zijn we als bedrijf wel toegankelijker geworden. Die spin-off is ook positief voor de omgeving. Het laat zien dat we niet zomaar een tuinbouwbedrijf zijn.”
Innovatief, marktgericht, duurzaam, flexibel en veerkrachtig, zijn enkele kenmerken die de jury aan Wijnen verbindt. Ook het personeelsbeleid, met onder andere eigen huisvesting voor de internationale werknemers, wordt geroemd. “We hebben flink aan de weg getimmerd de afgelopen jaren, onder andere qua schaalgrootte. We hebben een modern bedrijf waarin ketenverkorting en verduurzaming hoge prioriteit hebben.”

Gemotiveerd team
Plezier hebben in hetgeen je doet. Dat is voor Pieter Wijnen de basis van goed ondernemerschap. “Ondernemer zijn is leuk. Dat zeg ik ondanks dat we ook zeker moeilijke tijden hebben gehad, bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis van een aantal jaren geleden.” Het totaalplaatje moet kloppen, zo benadrukt hij. “Daar heb je een gemotiveerd team voor nodig, waarin kennis en kunde van ieder teamlid optimaal kunnen worden benut.”
Productie, energie, personeel en toegevoegde waarde zijn de elementen waar Wijnen Square Crops nadrukkelijk op inzet. “Die toegevoegde waarde komt het beste tot uiting in marktgericht produceren en een meer rechtstreeks contact met afnemers. Samenwerking binnen de telersvereniging vormt daarvoor de basis.”

Terug naar fossiel
Uiteraard bepaalt energie ook bij Pieter Wijnen momenteel een belangrijk deel van de agenda. “Wij hebben als voordeel dat we op dat gebied erg flexibel zijn. We hebben gekozen voor diverse opties om zo duurzaam mogelijk in onze energiebehoefte te voorzien. Dat biedt ons kansen, ondanks de overspannen energiemarkt van dit moment.”
Pieter is ervan overtuigd dat er ook op de lange termijn plaats is voor een innovatieve glastuinbouwsector. “Als jonge ondernemer moet je wel alle risico’s in acht nemen.” Hij doelt daarbij met name op de rol van de overheid. “Die overheid geeft momenteel weinig zekerheid op continuïteit. Dat is voor een ondernemer wel essentieel. Tegen ontwikkelingen op de energiemarkt kun je je wapenen, maar van de politieke rollercoaster word ik niet vrolijk. Als je bedrijven hebt overgehaald om te verduurzamen op gebied van energie, dan moet je ze nu niet frustreren met regelgeving waardoor je wordt gedwongen om terug te gaan naar fossiele brandstoffen. We hebben gedaan wat de overheid van de glastuinbouw vraagt, dan is dit niet wat je als bedrijf verwacht en verdient.”

Nieuw elan noodzakelijk
Ondernemen wordt door toedoen van het kabinet minder leuk, onderkent Pieter. “Onzekerheid voor de langere termijn is een risico dat je als ondernemer wilt voorkomen. Vergunningverlening, energiebelasting, stikstof; de sector krijgt momenteel te veel op zijn bord. Zekerheid voor minimaal vijf jaar is wat we nodig hebben en dat krijg je niet van een regering die tijdens de beoogde energietransitie de regels verandert.”
Zoals gezegd ziet Pieter Wijnen desondanks kansen voor de glastuinbouw in de komende jaren. Op voorwaarde dat ook de jongere generatie overtuigd is van de mogelijkheden. “De glastuinbouw kenmerkt zich door veel familiebedrijven. Dat is prima, maar bedrijven hebben wel nieuw elan nodig, niet alleen vanuit de familie. Belangrijk is dat er op alle fronten structureel wordt samengewerkt. Kennis moet je niet borgen in één persoon, maar spreiden op basis van vaardigheden en specialismes. Toenemende schaalgrootte ontslaat bedrijven niet van de noodzaak om kennis te delen en krachten te bundelen. Alleen op die manier kunnen we als sector risico’s elimineren. Dat is bepalend voor de toekomst van onze sector.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023