Plan voor woningbouwontwikkeling De Driesprong te Kwintsheul

Op de website van gemeente Westland staan alle ter inzage liggende plannen verwoord. Zo ook voor het gebied De Driesprong te Kwintsheul. Tot en met 22 juli kan iedereen reageren op een voorontwerpplan dat woningbouwontwikkeling in dit gebied mogelijk moet maken.

Dit volgt nadat eind 2016 door de raad ook de Wet voorkeursrecht Gemeenten op dit gebied is geplaatst (WvG). Glastuinbouw Nederland maakt zich vooral zorgen over het feit dat de gemeente Westland volgens de plantoelichting ervan uitgaat dat woningen bouwen tot op tien meter van de perceelsgrens van een glastuinbouwbedrijf geen probleem zou moeten zijn.

Over dit aspect bereidt Glastuinbouw Nederland dan ook een reactie voor (zie bijlage).

Neem voor meer informatie contact op met Leonie Claessen.  

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2022