Plantsapmetingen geven helder beeld plantgezondheid

Mineralen in planten beïnvloeden elkaar. Soms is er zelfs sprake van ‘concurrentie’, waarbij elementen in de plant elkaar tegenwerken. Hoe nauw dit systeem luistert en hoe belangrijk dat is voor de weerbaarheid van de plant, werd duidelijk tijdens de online Masterclass plantsapmetingen die in mei werd gegeven door adviseur Eric Hegger van NovaCropControl.

De Masterclass maakt deel uit van het plantsapanalyse-programma van DuurSaam Glashelder. Plantsapanalyses helpen om de bemesting - en daarmee de plantweerbaarheid - te optimaliseren. Optimalisatie heeft verder als voordeel dat het risico op uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater wordt verkleind en dat nutriënten behouden blijven in het recirculatiewater.

Gebrek of overschot?
In zijn presentatie schetste Eric hoe bepaalde gebreken of overschotten van nutriënten in planten sterk op elkaar kunnen lijken. Als voorbeeld noemde hij een gebrek aan Kalium, dat in het blad van de plant dezelfde verschijnselen veroorzaakt als een overschot aan Borium. Door een nauwkeurige analyse van de sappen in de plant kan ‘de vinger op de zere plek worden gelegd’, aldus Eric. Vervolgend: “Het is de kunst om te zoeken naar de juiste balans tussen de elementen. Neem bijvoorbeeld de Kalium/Calcium-balans, die van invloed is op de vruchtkwaliteit. Calcium zorgt in de plant voor sterke cellen en zou je dus kunnen vergelijken met een buitenband. Kalium zet de vrucht op spanning en vormt daarmee als het ware de binnenband. Als er te hard wordt gepompt (teveel K, red.), spat de binnenband uiteen. En als de buitenband te hard is (teveel Ca, red.), blijft de vrucht te klein.”

Voorwaarden voor een betrouwbare analyse
Om een betrouwbare analyse uit te kunnen voeren, is een juiste wijze van bemonstering cruciaal, hield Eric zijn toehoorders voor: “Het van belang dat monsters altijd vroeg in de ochtend worden afgenomen, dat bij voorkeur zowel oud al jong blad wordt aangeleverd en dat het verpakkingsmateriaal voor de monsters schoon is.”

Plantweerbaarheid
In een tweede online bijeenkomst van de Masterclass ging Eric in op data van bedrijven die zich voor het analyseprogramma hadden ingeschreven. Aan de hand van grafieken gaf hij een terugkoppeling van de meetresultaten, waarbij hij onder meer inging op specifieke problemen rond gewassen.

Eric gaf aan dat het mogelijk is om door middel van plantsapanalyses te sturen in de weerbaarheid van gewassen. Vooral de verhouding Nitraat stikstof in het plantsap ten opzichte van de totale hoeveelheid stikstof speelt hierbij een belangrijke rol. Hoge nitraatgehalten in de plantsappen maakt gewassen aantrekkelijker voor ziekten en plagen.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2023