Podcast KasGesprek 4: 'Goed gietwater essentieel, maar niet vanzelfsprekend'

KasGesprek is de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas. In de vierde aflevering spreekt Jakoline van Straalen met Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland en met amaryllisteler Martin Boers uit ’s-Gravenzande, tevens bestuurslid van onder andere de Waterzuiveringscoöperatie Westland. Onderwerp van dit KasGesprek is de beschikbaarheid van goed gietwater voor de glastuinbouw.

Beluister de podcast hier. De podcast Kasgesprek is ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Alternatieven
Extreem droge periodes in de zomer komen steeds vaker voor. Daardoor is bij ondernemers in de glastuinbouw het besef doorgedrongen dat de beschikbaarheid van goed gietwater niet langer vanzelfsprekend is. “Telers onderkennen dat hoe beter de kwaliteit van het gietwater, hoe groter de voordelen in de productie”, zegt Guus Meis. Hij voegt daar aan toe dat de mogelijkheden van de ondernemer zelf eindig zijn. “Oplossingen voor de toekomst zijn grootschalig en vaak met betrokkenheid van de overheid. De glastuinbouw heeft baat bij oplossingen voor de kortere termijn, terwijl de doelstellingen van waterschappen verder weg liggen. Dat is een punt van aandacht.”
In dit KasGesprek bespreekt Guus Meis de huidige opties voor gietwater en geeft hij een toelichting op alternatieven als: het gebruik van effluent water, het terugwinnen van verdampingswater, benutten van reststromen van de industrie en de opzet van een waterbank.

Urgentie
Teler Martin Boers gebruikt hoofdzakelijk regenwater, maar mengt dat vaak met oppervlaktewater om langer te kunnen beschikken over zijn voorraad regenwater. Hij ervaart dat zijn bassin in de zomer sneller leeg is als gevolg van klimaatverandering. Boers ziet mogelijkheden voor het gebruik van effluent. “Daarover zijn we in gesprek met AWZI en waterbedrijf Evides, want de aanleg van een netwerk naar de tuinders is duur. Daar moet een modus in worden gevonden.”
Zelf is hij zich terdege bewust van het probleem van goed gietwater, maar hij ervaart dat veel telers zich daar pas druk over maken in een extreem warme zomer. “Als de bodem van het bassin in zicht komt dan krijgt dit onderwerp voldoende aandacht. Maar die urgentie zakt ook weer snel weg als de situatie verbetert. Daarom is het zaak om voortdurend te blijven communiceren over dit onderwerp, want goed gietwater is essentieel, maar al lang niet meer vanzelfsprekend.”

Eerdere onderwerpen
Dit is de vierde uitzending van KasGesprek als onderdeel van een pilot van vijf opnames. De onderwerpen van eerdere uitzendingen zijn: Arbeidsmigratie, CO2-voorziening en Collectieve waterzuivering. Later deze maand staat Plantgezondheid centraal.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024