Podcast KasGesprek 5: 'Tandje erbij voor betere kwaliteit oppervlaktewater'

KasGesprek is de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas. Na een onderbreking als gevolg van de coronarichtlijnen wordt de podcastserie deze maand hervat. In de vijfde aflevering spreekt Roger Abbenhuijs met Arthur van den Berg, themaspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland en met Robbert Ballings, senior handhaver bij Hoogheemraadschap Delfland. Onderwerp van dit KasGesprek is de kwaliteit van het oppervlaktewater en de aanpak voor verdere verbetering daarvan.

Beluister de podcast hier. De podcast KasGesprek is ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Stand van zaken
In dit KasGesprek wordt een update gegeven van de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond glastuinbouwgebieden. Dit naar aanleiding van de waterkwaliteitsrapportages van de waterschappen, die de afgelopen weken zijn gepubliceerd. Wat is de huidige situatie, hoe verhoudt zich dat tot pakweg tien jaar geleden, welke stappen moeten er op korte termijn worden gezet en door wie? Naar aanleiding van deze vragen geven Arthur van den Berg en Robbert Ballings hun mening en visie. Conclusie van Arthur van den Berg is dat de resultaten van 2020, waarin sprake is van stagnatie van de kwaliteitsverbetering, zeker een punt van aandacht moeten zijn. "Maar we moeten niet uit het oog verliezen wat door de telers de afgelopen jaren al is bereikt en wat ze daarvoor hebben gedaan. Bovendien is het beter om conclusies te trekken uit een langjarige periode dan uit een enkel jaar, omdat we nu eenmaal ook te maken hebben met invloeden van de natuur."

Samenwerking
Robbert Ballings van Delfland erkent dat er de laatste jaren sprake is van een toenemend waterbewustzijn onder glastuinders. In de podcast gaat hij in op de resultaten in het beheergebied in de afgelopen jaren. Tevens belicht hij de ontwikkelingen op gebied van monitoring. Nieuwe technieken stellen het hoogheemraadschap in staat om steeds sneller en adequater calamiteiten op te sporen. "Vervolgens is het zaak om in samenwerking met Glastuinbouw Nederland ondernemers die in de fout zijn gegaan aan te spreken en herhaling te voorkomen."
Kijkend naar de doelstellingen voor 2027 in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn Van den Berg en Ballings beide van mening dat er nog het nodige moet gebeuren, maar dat het mogelijk moet zijn om die met elkaar daadwerkelijk te halen.

Eerdere onderwerpen
Dit is de vijfde uitzending van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas. De onderwerpen van eerdere uitzendingen zijn: Arbeidsmigratie, CO2-voorziening, collectieve waterzuivering en goed gietwater. Elke maand wordt er een nieuw KasGesprek opgenomen en gepubliceerd.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021