Polen wijzigt belastingheffing voor inkomen verdiend in het buitenland

De Poolse regering heft de belastingvrijstelling op van inkomen verdiend in het buitenland. Tot op heden werden werknemers, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ (ulga abolicyjna) te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen.

Per 1 januari 2021 schaft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ grotendeels af. Ook wordt de gegevensuitwisseling met Belastingdiensten van Europese landen, waaronder Nederland, geïntensiveerd. Dit betekent dat Poolse werknemers, die in het buitenland inkomen verdienen, niet langer kunnen rekenen op deze volledige ‘vrijstelling’. Ze moeten over het verschil in (inkomsten-)belasting tussen Nederland en Polen onder voorwaarden, en natuurlijk afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, alsnog belasting betalen via hun belastingaangifte in Polen.

Meer informatie hierover leest u op de website van de Werkgeverslijn. Via deze link is bij de Werkgeverslijn ook een informatiebrief in het Pools op te vragen om personeel goed te kunnen informeren.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021