Politiek brengt bezoek aan glastuinbouw tijdens agrarisch verkiezingsdebat in Zwolle

Het agrarisch verkiezingsdebat in Zwolle, georganiseerd door de afdeling van LTO Noord in West Overijsel in samenwerking met LTO Noord Glaskracht en Tuinderscafé Koekoekspolder, vond plaats op donderdag 2 februari. SGP, SP, VVD, PvdA, CDA, D’66 en ChristenUnie waren aanwezig. ’s Middags bracht de delegatie een bezoek aan paprikakwekerij Van den Bosch en aan een melkveehouderij.

Uit de antwoorden op de vragen en stellingen door de politici kwamen duidelijk de verschillen in de politieke opvattingen naar voren. Alle partijen waren het erover eens dat de gevolgen van het Klimaatakkoord in Parijs groot zijn en dat ondernemers hierop moeten inspelen. Nederland kan niet de wereld voeden (SP), er zijn grenzen aan de groei (ChristenUnie) en de wens is grote exporteur te blijven, maar in de politiek en bij het publiek is hier helaas geen draagvlak voor (SGP). Iedereen vindt dat de sector duurzamer moet, Nederland is al ver met duurzaam produceren (VVD), er is vertrouwen in de sector en de sector moet zich niet vervreemden van het publiek (PvdA).

Bijna alle partijen spraken zich uit voor een (nieuw) ministerie waarin de belangen van de landbouw worden ondergebracht. De PvdA vindt dat er een ministerie van Gezondheid en Voeding moet komen en daar Landbouw en Visserij onder te brengen. Het CDA is uitgesproken voorstander van een nieuw ministerie van Landbouw & visserij, maar de VVD voelt er niets voor.

De landbouw moet zich niet vervreemden van politiek en publiek, maar een brug slaan naar de maatschappij om meer inkomen te genereren. Het gaat niet alleen om prijs, zo was veel te horen. LTO Glaskracht voorzitter Nico van Ruiten gaf aan dat de glastuinbouwsector heel duidelijke ambities heeft om volop inzet om rekening te houden met milieu en klimaatneutraal te produceren zoals met aardwarmte. Daarvoor is echter wel (collectief) onderzoek noodzakelijk en een beleid wat vergroening in gewasbescherming stimuleert terwijl het huidige beleid van Van Dam die vergroening juist frustreert. CDA, D66 en ook VVD gaven aan dat onderzoek via Verbindend Verklaring van BO-programma’s gefinancierd zou moeten worden. D66 gaf de glastuinbouw nog een compliment voor hun ambitieuze opstelling. De PvdA herkent zich niet in kritiek op beleid van dit kabinet ten aanzien van gewasbescherming.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies