Politiek Klimaatakkoord goede basis voor glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland heeft veel waardering voor het vandaag door het kabinet gepresenteerde plan voor het Klimaatakkoord 2030. Hieruit blijkt dat door het kabinet, aanvullend op het Ontwerp Klimaatakkoord van een half jaar geleden, diverse aanvullingen en verbeteringen zijn voorgesteld voor de glastuinbouwsector.

Het gaat onder meer om:

  • extra inzet in het programma Kas als Energiebron onder meer gericht op energiezuinige nieuwbouw en elektrificatie;
  • beëindiging van de afvalstatus van CO2 die door afval energiecentrales wordt geleverd aan de glastuinbouw;
  • zekerstelling van de doorontwikkeling van geothermie;
  • ondersteuning voor restwarmteprojecten.

Daarnaast zijn alle voorstellen die het afgelopen jaar al zijn ontwikkeld volledig door het kabinet overgenomen. Glastuinbouw Nederland ziet dit als een waardering voor deze voorstellen waar vanuit de organisatie een grote bijdrage aan is geleverd.

Uit het kabinetsplan blijkt dat de extra voorstellen kunnen leiden tot 1,0 Mton extra CO2-reductie in vergelijking met het Ontwerp Klimaatakkoord. Daarmee kan de totale CO2-reductie uitkomen op een bandbreedte van 1,8 tot 2,9 Mton per 2030. Dit is ruimschoots meer dan de doelstelling in het Regeerakkoord van 1,0 Mton en een goede basis om vanuit de glastuinbouwsector in samenwerking met alle partijen mee aan de slag te gaan.

Uitgebreide reactie
Glastuinbouw Nederland moet het volledige klimaatplan nog verder beoordelen en zal hier volgende week uitgebreider op reageren. Met name gaat het daarbij om zekerheid over CO2-afvang en levering aan de glastuinbouw (CCU), aanbod en transport van restwarmte en netcapaciteit en tariefstelling van de elektriciteitsvoorziening. Deze maatregelen liggen met name op andere klimaattafels dan de tafel Landbouw.

Bekijk het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord onderaan dit bericht.

Rob van der Valk

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies