POLYVERSUM laat goede werking zien tegen fusarium in lisianthus

In de lisianthusteelt blijft fusarium een probleem. Door het wegvallen van chemische middelen en de hoge intensiteit van de teelt is het van belang een plan te hebben ter voorkoming van een fusariumaantasting. Bedrijfshygiëne en juiste inrichting van processen zijn van groot belang. Ook gewasbescherming blijft een cruciale rol spelen.

Het recent toegelaten product POLYVERSUM kan een rol spelen in het beheersen van een fusariumaantasting door het product preventief in te zetten rond het aanplanten van een nieuwe teelt. POLYVERSUM is een fungicide met een uniek en nieuw actief ingrediënt op basis van de schimmel Pythium oligandrum. Pythium is een bekende schimmel in vele teelten en wordt vaak geassocieerd met wortelproblemen. Er zijn echter ook goede pythium schimmels, zoals Pythium oligandrum.

POLYVERSUM heeft een formulering met de sporen van deze schimmel en kan worden ingezet als gewasbeschermingsmiddel. Het product laat een goede werking zien op een breed spectrum aan schimmels, zoals Fusarium solani en Fusarium oxysporum, Pythium ultimum en Phytophthora cactorum.

Goede onderzoeksresultaten
Afgelopen periode heeft UPL onderzoek laten uitvoeren door Vertify in het World Horti Centre in Naaldwijk. In deze proef is een aantal strategieën met middelen getest op de effectiviteit tegen Fusarium solani. In de proef zijn de planten geïnoculeerd met Fusarium solani. Dit is gebeurd in de fase direct na het planten, waarna er toepassingen zijn uitgevoerd met diverse middelen. Een van deze middelen was POLYVERSUM.  

In de proef ontwikkelde zich het typische beeld van een fusariumaantasting zich. De planten groeiden tot circa 5-6 weken na infectie goed. Daarna is in korte tijd een enorme aantasting ontstaan in de proef. De infectie is zeer zwaar en niet conform praktijkomstandigheden.

De situatie van de strategieën 29 dagen na de laatste toepassing is:

 • Onbehandeld geïnoculeerd
 • Chemische referentie
 • Polyversum 2x 300g/ha

Twee toepassingen POLYVERSUM in de productie fase net na het planten, met een dosering van 300 g/ha gaf de minste ziektesymptomen in vergelijking met de onbehandeld en één toepassing met de chemische referentie. Een goed resultaat voor polyversum bij deze zeer hoge ziektedruk.

Advies inzet in de lisianthusteelt

 • Zet POLYVERSUM in direct na het planten met 300g/ha, spuiten en direct daarna inregenen
 • Herhaal de toepassing met een interval van één week
 • Tank mix POLYVERSUM niet met chemische middelen die een sterke werking op pythium hebben, zoals middelen op basis van propamocarb, metalaxyl en fosetyl-aluminium

Sterke punten POLYVERSUM

 • Uniek hyper-parasiterend werkingsmechanisme van de Pythium oligandrum schimmel
 • Goede bescherming van ondergrondse delen van de plant
 • Geen residu
 • Zeer veilig product voor gewassen en nuttige insecten
 • Geregistreerd op de Skal inputlijst voor biologische landbouw

UPL

Glastuinbouw Nederland - © 2024