Positief effect op gewasbescherming bij teelt chrysanten onder tripsgaas

In de chrysantenteelt is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het inzetten van natuurlijke vijanden tegen plagen zoals trips, spint en mineervlieg. Op dit moment is het nog niet mogelijk om in de praktijk volledig geïntegreerd chrysanten te telen. Een van de belangrijke redenen hiervoor is invlieg van buitenaf. Door tripsgaas in de luchtramen te installeren kan invlieg worden voorkomen.

Dit zorgt ervoor dat chemische correcties minder vaak nodig zijn. Hierdoor blijven natuurlijke vijanden gespaard. Daarnaast zorgen het smaller wordende middelenpakket en druk vanuit de maatschappij voor minder mogelijkheden voor chemische correcties. Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een teeltsysteem dat minder afhankelijk is van chemie.

Effecten op gewasbescherming
In 2019 is ChrysantNL in samenwerking met Van Iperen en Glastuinbouw Nederland een onderzoek gestart. Tijdens dit tweejarige onderzoek is tripsgaas geïnstalleerd in de luchtramen van een proefkas. In de proefkas zijn wekelijks natuurlijke vijanden uitgezet. Montdorensis en Orius tegen trips, Phytoseiulus tegen spint, Aphidius colemani en Aphidoletes tegen luis en Diglyphus of Dacnusa tegen mineervlieg. Deze natuurlijke vijanden en plaaginsecten zijn gemonitord met vangplaten en in het gewas.
Uit dit onderzoek is tot nu toe gebleken dat trips en spint goed onder controle kunnen worden gehouden met roofmijten. Maar een volledig biologische chrysantenteelt is niet mogelijk. Chemische correcties blijven noodzakelijk wanneer plaaginsecten zoals wants, rups of luis de kas binnenkomen. Door de kasruimte goed te controleren op lekkages en voorzorgsmaatregelen te nemen bij het betreden en verlaten van de kas, kan invlieg tot een minimum worden beperkt. Orius is wel waargenomen op de vangplaten, maar in het gewas zijn geen nimfen teruggevonden. Mogelijk kan Orius een bijdrage leveren aan de trips bestrijding wanneer deze wordt bijgevoerd gedurende de teelt.

Klimaat
Het nadeel van het gebruik van tripsgaas is de verminderde luchtcirculatie waardoor de luchtvochtigheid en de temperatuur in de kas hoog kunnen oplopen. Het klimaat wordt onder controle gehouden door Priva, tijdens dit onderzoek testen zij een nieuw systeem waarmee het klimaat nauwkeuriger kan worden geregeld.
Het onderzoek is nog in volle gang en loopt nog tot week 18 van 2021. Het bijgevoegde onderzoekrapport richt zich op de resultaten van de gewasbescherming van de afgelopen zeven teeltrondes. De resultaten op het gebied van klimaat en andere teelttechnische zaken volgen na de laatste teeltronde. Er zal dan ook worden besloten of het onderzoek een vervolg krijgt.

Aron Boerefijn

Glastuinbouw Nederland - © 2020