Praktische toepassingen reststromen bij Beyond Chrysant

Binnen de sierteelt ontstaan steeds meer initiatieven waarbij reststromen worden toegepast in biobased verpakkingen en interieurbouw. Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is sinds 2018 aan de slag met praktische toepassingen van reststromen. Beyond Chrysant ging dit jaar circulair.

De reststromen worden nu nog vaak gecomposteerd, maar daar gaan vezels bij verloren en de vrijkomende warmte en CO2 worden niet benut. SIGN zoekt naar alternatieve routes om die reststromen in te zetten: vierkantsverwaarding van paprika-, tomaten en chrysantenstengels. Het innovatieve sierteeltbedrijf Beyond Chrysant in Hoek van Holland experimenteerde op het eigen bedrijf, van luxe papier tot akoestische bouwmaterialen.
Lees meer over de circulaire toepassing bij Beyond Chrysant via deze link naar SIGNaal, de nieuwsbrief van SIGN.

 

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2021