Premie PAWW voor 2021 vastgesteld op 0,5%

Het bestuur van Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft de bijdrage voor 2021 vastgesteld op 0,5% van het brutoloon. In 2020 bedroeg de bijdrage 0,4%. Hiermee volgt het bestuur het verwachte bijdragepad. Deze bijdrage stelt Stichting PAWW in staat om in alle nu voorzienbare scenario’s ook de komende jaren de verwachte uitkeringen en kosten te betalen.

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 doorvoeren in hun software. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2021. Bovendien is het de taak van de werkgevers om hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.
Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Dat besluit baseert zij op de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en de verwachtingen voor komende jaren. Zoals het er nu naar uitziet handhaaft het bestuur ook voor 2022 het tot nog toe gecommuniceerde en verwachte bijdragepad: 0,50% in 2021 en 0,60% in 2022.

Gebruik zeer beperkt
In reactie op de informatie van Stichting PAWW geeft Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid, aan dat de ondernemerswerkgroep Cao en Pensioen van Glastuinbouw Nederland de ontwikkelingen rondom de PAWW en het gebruik vanuit de glastuinbouw nauwgezet volgt. "De PAWW is en blijft natuurlijk een aparte cao waar wij als glastuinbouw partij bij zijn. Op dit moment is het gebruik in onze sector beperkt en ontvangen wij regelmatig signalen van leden die aangeven dat werknemers het bedrag dat zij betalen liever in het loonzakje ontvangen. Wij hebben in de glastuinbouw met elkaar dus te maken met drie cao’s: de arbeidsvoorwaarden Cao, de Cao Colland Arbeidsmarkt en de Cao PAWW."

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023