Prijs Stigas kan goed werkgeverschap glastuinbouw in beeld brengen

Ook dit jaar reikt Stigas de Gezond & Vitaal Werken Prijs uit. De organisatie is op zoek naar voorbeeldbedrijven die invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Een nominatie vanuit de glastuinbouw biedt de mogelijkheid om goed werkgeverschap breder uit te dragen.

Ook op gebied van arbeid werkt Glastuinbouw Nederland, samen met ondernemers, aan een verantwoorde toekomst. Goed werkgeverschap versterkt de concurrentiepositie van de glastuinbouw op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want enerzijds is sprake van een krimpende arbeidsmarkt op alle niveaus, anderzijds groeit de vraag naar hoger opgeleid personeel. Een ontwikkeling die wordt gevoed door schaalvergroting, specialisatie en internationalisering.
Behoud en doorstroming van het huidige personeel in de sector en voldoende instroom van gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, valt of staat met een sterke positie van de glastuinbouw op de arbeidsmarkt. Niet voor niets ondersteunt Glastuinbouw Nederland haar leden met de oprichting van instellingen voor vragen over opleidingen, stages en vacaturevervulling, preventieve arbozorg en een helpdesk voor juridische vragen.

Concrete activiteiten
Om de glastuinbouw breder te positioneren als goede werkgever is positieve publiciteit richting andere sectoren van belang. Een nominatie van een glastuinbouwbedrijf voor de Gezond & Vitaal Werken Prijs 2019 van Stigas kan daar een bijdrage aan leveren. Bedrijven die van mening zijn in aanmerking te kunnen komen voor deze prijs, kunnen zich tot donderdag 15 augustus aanmelden, door een mail met motivatie en onderbouwing te sturen naar: info@spam-protectstigas.nl.
Potentiële kandidaten zijn bijvoorbeeld bedrijven die met concrete activiteiten medewerkers gezond, vitaal en productief houden tot aan hun pensioen, of met structurele veranderingen (transformaties) de aandacht voor duurzame inzetbaarheid hebben verankerd in hun organisatie.

Bedrijven inspireren
Belangrijke criteria vanuit de organisatie van de prijs zijn: visie, betrokkenheid van medewerkers, lef en praktische toepasbaarheid. Dit jaar heeft Stigas zowel een prijs voor kleinere werkgevers (minder dan vijftig medewerkers) als een prijs voor grotere werkgevers (meer dan vijftig medewerkers).
Het is de ambitie van de organisatie om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Via de Gezond & Vitaal Werken Prijs worden de opbrengsten van deze initiatieven met een groot publiek gedeeld.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020