Problemen CO2-voorziening onder de aandacht bij VVD

Tijdens het werkbezoek van VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgoz (woordvoerder van onder andere energiebeleid en klimaat) zijn de huidige en toekomstige CO2-leveringsproblemen onder de aandacht gebracht.

Op uitnodiging van het havenbedrijf Rotterdam bezocht het Tweede Kamerlid Rotterdam. Daar werd ook een bezoek gebracht aan OCAP bij de inname van CO2 van Shell in Pernis. LTO Glaskracht Nederland en OCAP benadrukten de noodzaak voor meer CO2-bronnen als voorwaarde voor verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Hierbij werden niet alleen de leveringsproblemen van OCAP door onderhoudswerkzaamheden aan de bronnen Shell en Alco benoemd, maar ook het tekort aan vloeibare CO2.

De leveringszekerheid van CO2 is cruciaal om over te kunnen stappen op bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte. Er is synergie met de plannen van onder andere het Havenbedrijf Rotterdam om veel CO2 af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. Mogelijk komen daarbij extra bronnen beschikbaar voor CO2-levering aan de glastuinbouw. Er wordt onderzocht of een klein gasveld mogelijk als seizoensbuffer kan dienen voor meer leveringszekerheid.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies