Productschap Tuinbouw Energiefonds ook overgedragen

Begin 2014 nam LTO Glaskracht Nederland de uitvoering en aansturing van het programma Kas als Energiebron over van het Productschap Tuinbouw. Deze week is ook de overdracht van het saldo van het Productschap Tuinbouw Energiefonds rondgekomen.

Het geld wordt beheerd in de stichting Programmafonds Glastuinbouw die LTO Glaskracht Nederland daarvoor heeft opgericht. Het programmabudget wordt op deze manier gescheiden gehouden van de geldstromen in de eigen organisatie. Het gaat om 5 miljoen euro. De financiering vanuit de sector voor Kas als Energiebron is zo voor de komende twee jaar geborgd. Met ingang van 2015 besluit het bestuur van de stichting (personele unie met bestuur LTO Glaskracht Nederland) over de honorering van projecten en dus niet meer het Productschap Tuinbouw. Besluitvorming gaat op basis van het advies van de Ondernemersgroep Kas als Energiebron; daar verandert niets aan. 

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies