Programmadirecteur Greentechport Brabant aangesteld

Ruim een halfjaar terug kondigden de provincie Noord-Brabant en ZLTO tijdens een symposium in Sint-Oedenrode de oprichting van GreenTechPort Brabant aan. Samen met de provincie Noord-Brabant heeft ZLTO het initiatief hiertoe genomen. Het tweede halfjaar van 2021 hebben de provincie en ZLTO benut om samen de organisatie vorm te geven, professionals voor een representatief en divers ‘strategisch partnerschap’ te selecteren én om een programmadirecteur te werven.

De provincie en ZLTO hebben een programmadirecteur gevonden in de persoon van Louise van der Heijden. Louise heeft haar sporen meer dan verdiend in het organiseren en uitrollen van slagvaardige, maatschappelijk relevante en daardoor succesvolle Triple Helix netwerken in zuidelijk Nederland. Recentelijk vervulde zij vergelijkbare rollen bij het Delta Platform en bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met Louise aan het roer zal GreenTechPort Brabant zich ontwikkelen tot een dynamisch netwerk dat de positie van de tuinbouw in onze provincie nadrukkelijk zal versterken en uitbouwen.

Platform en netwerk
Zowel de provincie als ZLTO zullen in hun rol als initiatiefnemers voor GreenTechPort Brabant toetreden tot een ‘strategisch partnerschap’ dat uitgangspunten en doelen bewaakt en het netwerk versterkt. Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad en zeer goed bekend met de tuinbouwsector, zal dit netwerk aanvoeren. Op korte termijn kunnen de namen van andere vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek en overheden bekend gemaakt worden.
In nauwe samenwerking met alle direct betrokken partijen gaat GreenTechPort Brabant een platform en netwerk voor de tuinbouwsector bouwen dat een wezenlijke bijdrage levert aan één van de grootste transities in Noord-Brabant: het waarmaken van een duurzame, waardevolle tuinbouweconomie en van een samenleving, waar mensen genieten van gezond voedsel in een groene omgeving.  De tech-industrie, sterk ontwikkeld in onze provincie, is daarbij een natuurlijke partner.

Potentie en waarde
Nu de Corona-maatregelen dit toestaan zal GreenTechPort Brabant zo snel mogelijk een symposium organiseren om de potentie en waarde van GreenTechPort Brabant met u persoonlijk te delen en te bespreken. In de Nieuwe Oogst editie van afgelopen zaterdag staat een interview met Kees van Rooij en Louise van der Heijden. Klik hier om het artikel terug te lezen.
Mocht u op dit moment vragen of ideeën willen aandragen, neemt u dan contact op met Wendy Klijn, dat kan ook via wendy.klijn@zlto.nl.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2022