Programmaraad KijK versneld akkoord met onderzoek aanpak CABY virus

Via diverse kanalen, waaronder signalen van telers, wordt melding gemaakt dat het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) ook in de Nederlandse kassen is aangetroffen. Dit virus - CABYV - behoort tot de groep van polerovirussen. Het virus is niet gereguleerd, heeft dus geen Q-status, maar kan in de teelt van alle komkommerachtigen, waaronder komkommer, augurk, courgette en meloen, tot aanzienlijke schade leiden. Om die reden heeft de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) via een versnelde procedure groen licht gegeven voor gewasoverstijgend onderzoek naar dit virus.

Dit plantenvirus is pas voor het eerst beschreven in 1988 door een vondst in Zuid-Frankrijk, maar was mogelijk al veel langer aanwezig in Azië en delen van Zuid-Europa. De schade aan het gewas varieert van 10% plantuitval tot het volledig wegvallen van plantvakken. Het virus wordt via bladluizen overgedragen.
“Gezien de grote bladluisdruk op de bedrijven is het van belang om de telers zo snel mogelijk van informatie te voorzien”, benadrukt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. “Het gaat om informatie over de levenswijze van dit virus, inclusief schadebeelden, de wijze van overdracht en het protocol bij teeltwisseling om te voorkomen dat het zich doorzet in de nieuwe teelt. Het doel is kennis te delen en nieuwe kennis te genereren om verdere verspreiding van het CABY virus in de Nederlandse glastuinbouw te voorkomen.”

Adequate actie van belang
Door middel van het door de programmaraad van KijK goedgekeurde project krijgen telers alle beschikbare kennis en relevante informatie van dit nieuwe virus in Nederland. Daarmee kan het beheersingssysteem worden verscherpt, waardoor verdere verspreiding zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bedrijven waar dit virus reeds voorkomt krijgen concrete handvatten om bij de teeltwisseling te zorgen dat eliminatie van dit virus plaatsvindt.
“Om te voorkomen dat dit virus zich via de vector bladluizen snel kan verspreiden, is adequate actie van groot belang”, zo onderbouwt themaspecialist Jeannette Vriend de spoedaanvraag bij de programmaraad. “Aangezien dit een nieuw virus in Nederland is, richt het onderzoek zich primair op kennisvergroting en kennisdeling.”

Nuttig en belangrijk
De aanpak past binnen de doelstelling van het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’. Mark Meijers, netwerkcoördinator Komkommer bij Glastuinbouw Nederland, is eveneens blij met de snelle goedkeuring van de programmaraad. “De Ondernemersgroep Plantgezondheid gaf op voorhand al een positief advies voor dit onderzoek. Dit project wordt gezien de impact terecht beoordeeld als nuttig en belangrijk.”

Glastuinbouw Nederland - © 2024