Project Chrysant op water bij Kreling maakt pas op de plaats

Tijdens de vergadering van de begeleidingscommissie van het telen van chrysanten op water op 24 november is terug gekeken op de afgelopen 3 jaar. Er is veel geoogst en heel veel kennis opgedaan. Dat was absoluut positief, maar het project had ook minder positieve kanten.

De zomerteelten waren keer op keer lastig. De hogere ruimte- en watertemperaturen hadden negatieve gevolgen op de kwaliteit van de te oogsten chrysanten. Grote verschillen waren waarneembaar in het assortiment. Daarnaast was de zomerteelt onvoldoende bedrijfszeker.

Bij de teelt van chrysanten op water tot enkele vierkante meters waren er geen noemenswaardige teeltproblemen. Op praktijkschaal, op 600 m2, bleek de teelt tot nu toe niet goed jaarrond mogelijk. Beperkingen die niet zichtbaar waren op kleine schaal, zorgde op praktijkschaal voor grote problemen die tot nu toe niet zijn op te lossen. Ondanks veel inspanning was de oorzaak niet te achterhalen.

Ondernemen is besluiten durven nemen. Jan Kreling was helder: “Wij maken een pas op de plaats, stoppen zelf met de proefnemingen, maar de proeffaciliteiten blijven in 2016 beschikbaar voor anderen.” Indien andere onderzoekspartijen gebruik willen maken van deze mogelijkheid, kunnen zij contact opnemen met Jan Kreling.

Glastuinbouw Nederland - © 2023