Provinciale Omgevingsvisie Zuid-Holland

Op vrijdag 1 februari boog de statencommissie van Zuid-Holland zich over de vele reacties die zijn ingediend over de concept-Omgevingsvisie die de provincie Zuid-Holland heeft opgesteld.

Reactie Glastuinbouw Nederland
Glastuinbouw Nederland is in haar reactie met name ingegaan op de mogelijkheden voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de provincie. Glastuinbouw Nedereland pleit ervoor de ruimere bebouwingsmogelijkheden die de provincie aan ondernemers in andere agrarische sectoren wil bieden, ook aan deze ondernemers te geven. Tijdens de hoorzitting heeft Landelijk beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening Leonie Claessen met name dit punt nader toegelicht. De definitieve behandeling van het Omgevingsbeleid vindt op 20 februari plaats in Provinciale Staten.

Neem voor meer informatie contact op met Leonie Claessen.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies