Publicatie certificatieschema On the way to PlanetProof 2019

SMK publiceerde 1 januari 2019 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2020. De Engelse vertaling van het certificatieschema wordt begin dit jaar gepubliceerd.

Op de webpagina Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa zijn de volgende herziene documenten gepubliceerd:

  • Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa
  • Digitale checklist
  • Overzicht wijzigingen 2019 t.o.v. 2018
  • Certificatieschema met wijzigingen t.o.v. 2018 gearceerd

Wijzigingen
De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten aangepast op basis van de ervaringen van afgelopen jaar. Daarbij zijn oplossingen geboden voor knelpunten en zijn nieuwe inzichten verwerkt. In het document ‘Overzicht wijzigingen 2019 t.o.v. 2018’ zijn de wijzigingen toegelicht. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • De controle op de naleving van de eisen is meer gebaseerd op risicosturing. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de frequentie van het residu-onderzoek (in totaal minder analyses, maar wel onaangekondigd) en de inspectie frequentie (één inspectie per jaar + 10% onaangekondigde inspecties).
  • De lijsten actieve stoffen (gewasbeschermingsmiddelen) met aanvullende voorwaarden en de lijst met groene middelen/laag-risicostoffen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens over de milieubelasting van de betreffende middelen. Dit heeft geleid tot een flink aantal veranderingen in de lijsten.
  • In het hoofdstuk Energie en Klimaat zijn veel nieuwe keuzemaatregelen opgenomen om producenten te stimuleren meer energiebesparende maatregelen te nemen.

SMK organiseert in 2019 trainingen voor adviseurs, teeltbegeleiders, kwaliteitsmanagers e.a.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van PlanetProof.

Bron: SMK

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies