Pyrolyse-olie kans voor de glastuinbouw?

Pyrolyse-olie is een redelijk onbekende biobrandstof die een alternatief kan vormen voor houtige biomassa als warmtebron. Het heeft een aantal grote voordelen voor de gebruiker ten opzichte van een houtketel. In plaats van een grote verbrandingsinstallatie met houtbunker, houttransport en rookgasreiniging is alleen een olieketel met buffertank nodig. Deze olieketels kunnen ook op een olie/aardgas mengsel draaien en zijn eenvoudig op- en af te regelen.

Uit gewasresten en bermgras
Pyrolyse-olie wordt gemaakt van zaagsel en in de toekomst mogelijk van gewasresten en bermgras. Het kan per tankwagen worden aangevoerd vanuit een fabriek in Nederland. Er staat inmiddels al een fabriek van BTG in Hengelo, waar pyrolyse-olie wordt geproduceerd voor Friesland Campina. Bij meer afnemers kan een nieuwe fabriek worden bijgebouwd. De brandstof zelf is relatief duur, maar zoals het zich nu laat aanzien kan de SDE+ subsidie het prijsverschil met aardgas compenseren.

Meer weten over pyrolyse-olie of houtige biomassa? Kom dan naar de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie op 6 december in Ens. Er wordt dan ook ingegaan op o.a. de beschikbaarheid en betaalbaarheid van biomassa en wordt er een bezoek gebracht aan de houtvergasser-WKK van kwekerij Baas. Opgeven via jeroen.larrivee@blueterra.nl.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Rozenshow Keukenhof 2019

De rozenshow op de Keukenhof is een groot en belangrijk podium om rozen aan het internationale publiek te tonen. De rozenshow is dit jaar van 11 t/m 16 april en het thema is ‘Flower Power’. Meedoen is gratis en bovendien ontvangt u toegangskaarten om...

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies