Raadsleden Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland bezoeken glastuinbouw

Op 23 en 30 maart 2019 organiseerden Glastuinbouw Oostland en LTO Noord Midden Zuid-Holland een kennismaking met de land- en glastuinbouw voor raadsleden van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Op 23 maart bezochten negen raadsleden van Pijnacker-Noordorp achtereenvolgens komkommerkwekerij Van Boxel in Delfgauw en snij-cymbidiumkwekerij Bajo in Pijnacker. Op 30 maart sloten zeven raadsleden van Lansingerland aan voor een bezoek aan Van Egmond Matricaria in Bleiswijk en komkommer- en paprikakwekerij Reijm in Berkel en Rodenrijs. Beide tours werden afgesloten met een bezoek aan biologisch melkveebedrijf Gravesteyn in Pijnacker, die ook gronden gebruikt in Lansingerland.

Huisvesting
Voordat de tours startte, stond Theo Ammerlaan als voorzitter van Glastuinbouw Oostland stil bij de actuele vraagstukken in de locale en regionale glastuinbouw. Hij sprak onder andere over de noodzaak om locaal arbeidsmigranten te huisvesten, de verbetering van de waterkwaliteit door gebiedsgericht meten en de beschikbaarheid van goed gietwater. Hij ging uitgebreid in op het verduurzamingsvraagstuk en het belang van aansluiting op de restwarmteleiding uit de Rotterdamse haven.

Ruimte
Ook tijdens de tours op de bedrijven werd een groot aantal thema’s aangesneden. Soms algemene vraagstukken, soms specifieke gebiedskwesties, zoals de gebrekkige ontsluiting van gebieden in Pijnacker-Nootdorp. Bij Van Boxel werd gesproken over de lastige situatie van geïsoleerde bedrijven, bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie. Stil gestaan werd ook bij het belang van instrumenten om dergelijke bedrijven uit te plaatsen naar concentratiegebieden. Bij het bezoek aan Reijm werd duidelijk hoe belangrijk het is dat er op afzienbare termijn duidelijkheid komt over de mogelijkheden om aan te sluiten op de restwarmteleiding van Rotterdam naar Leiden, zodat tuinders niet opnieuw investeren in eigen WKK-installaties, waarbij beschikbaarheid van externe CO2 een randvoorwaarde is.

De tours werden afgesloten bij biologische melkveehouderij Gravesteyn in Pijnacker. Daar werd door alle partijen aangeven hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven over de vele vraagstukken. De deelnemers ontvingen naast de producten van de bezochte bedrijven ook het nodige leeswerk, zoals informatie over het programma Verantwoorde Glastuinbouw van Glastuinbouw Nederland en manifesten op de diverse thema’s waarin wordt stilgestaan bij wat de glastuinbouw nodig heeft om haar doelen te realiseren, zowel landelijk, provinciaal als lokaal.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies