Rapportage screeningsonderzoek op groene bladluis beschikbaar

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify vorige zomer een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een groot aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen op het knelpuntinsect myzus persicae (perzikluis). Zowel bestaande middelen als nog niet geregistreerde middelen zijn in dit onderzoek getoetst.

Daarbinnen zijn zowel chemische middelen als middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) meegenomen. Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Proefopzet
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van al wel toegelaten, maar ook enkele  niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, zijn in totaal 22 verschillende middelen beproefd. De meeste middelen zijn ingezet volgens het huidige geldende wettelijk gebruiksvoorschrift, of volgens een protocol dat vooraf met de producenten is afgestemd. Omdat het aantal objecten te groot was om in een kas uit te kunnen voeren, is de op groene luis uitgevoerde proef in het pilotgewas chrysant opgesplitst over twee kasafdelingen. De proefomstandigheden waren optimaal voor de ontwikkeling van bladluis, zodat snel een hoge infectiedruk optrad. Naast perzikluis (myzus persicae) kwam in de proef ook spontaan katoenluis opzetten, zodat deze is meegenomen in de resultaten.

Lees de resultaten en conclusies in het bijgevoegde rapport.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023