Reactie OCAP op onderhoudsstop van Shell en Alco

Op dit moment kan OCAP beperkt CO2 leveren door een onderhoudstop van Shell Pernis. Dit is erg vervelend voor de glastuinbouwbedrijven, doordat de gewasproductie wordt beperkt en er ook meer aardgas wordt verstookt met verhoogde CO2 -emissie van de sector. Hans Koolhaas van LKP Plant, tevens voorzitter van de Ondernemersgroep OCAP, stelt daarover een aantal vragen aan Jacob Limbeek, directeur OCAP.

HK: Wanneer vindt de onderhoudstop van Shell en Alco plaats en wat betekent dit voor de CO2 levering van OCAP?
JL: “De onderhoudswerkzaamheden van Shell Pernis starten begin mei en zijn naar verwachting voor de zomervakantie afgerond. Partijen nemen iets langer de tijd voor de onderhoudsstop dan aanvankelijk gepland. Dit heeft te maken met extra maatregelen die nodig zijn om tijdens de coronacrisis veilig door te kunnen werken. Alco had een stop gepand in juni van dit jaar, maar heeft onlangs besloten om deze uit te stellen tot september vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat er tijdens de Shell-stop beperkt CO2 geleverd kan worden vanuit Alco.”

HK: Waarom kan dit echt niet op een ander tijdstip nu de telers de CO2 hard nodig hebben?
JL: “Wij beseffen dat de timing van de onderhoudsstop van Shell ongelukkig valt voor de telers. Bij OCAP hadden wij ook het liefst dat de stop buiten het piekseizoen had plaatsgevonden. De Shell-stop vindt normaliter plaats in het voor- of najaar, omdat de winter, vanwege weersomstandigheden, voor dergelijke werkzaamheden geen goede optie is, terwijl er in de zomer niet voldoende mankracht beschikbaar is. Daarbij is CO2 voor hen een bijproduct waarop zij hun planning niet kunnen aanpassen. Voor Shell is het noodzakelijk om omwille van de betrouwbaarheid en veiligheid van hun installaties het onderhoud nu uit te voeren. Uiteraard proberen ze daarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, ook voor hun eigen productie, maar een dergelijke stop vergt een lange doorlooptijd waarbij door de coronamaatregelen ditmaal nog extra uitloop kan ontstaan.”

HK: Wat heeft OCAP en Glastuinbouw Nederland gedaan om de stop te verschuiven?
JL: “Er is veel overleg geweest, ook tussen Glastuinbouw Nederland en Shell, maar een dergelijke grote onderhoudsstop vergt tussen de een en twee jaar voorbereiding. Denk daarbij aan inkopen van materiaal, plannen van personeel, inhuren van aannemers enzovoort. Neem daarbij de betrouwbaarheid en veiligheid van de installaties en dan kom je tot de conclusie dat verschuiven geen optie is voor Shell.”

HK: Zijn er mogelijkheden om toch (externe) CO2 te krijgen?
JL: “De CO2 van Alco blijft beschikbaar zodat OCAP in elk geval beperkt CO2 kan blijven leveren. Verder heeft OCAP op het terrein van Shell twee buffertanks met vloeibare CO2 die worden gevuld uit alternatieve bronnen en verdampt in onze leiding. De kostprijs van deze CO2 is wel hoger, omdat deze onder meer in het buitenland moet worden ingekocht en de beschikbare hoeveelheden beperkt zijn. Daarom is er voor klanten, waarbij de noodzaak erg hoog is om externe CO2 te blijven doseren, een mogelijkheid om een back-up contract met ons af te sluiten.”

HK: Welke soorten contractvorm zijn er bij OCAP?
JL: “OCAP kent twee contractvormen. De Oude Tariefstructuur (OT) en de Nieuwe Tariefstuctuur (NT). De Oude tariefstructuur gaat uit van een gecontracteerde leveringscapaciteit - aantal kg/u - en een keuze voor aantal vollast gebruiksuren per jaar. De combinatie van die twee bepaalt de jaarlijkse kosten die vervolgens in gelijke maandtermijnen in rekening worden gebracht. De nieuwe tariefstructuur gaat uit van een gecontracteerde leveringscapaciteit per uur én per dag waarvoor maandelijks een vast capaciteitsbedrag in rekening wordt gebracht. Daarnaast wordt de daadwerkelijk afgenomen CO2maandelijks tegen een commoditytarief afgerekend.
Bij beide contractvormen loopt de facturering tijdens de onderhoudsstop door. Dat voelt voor sommige klanten soms tegenstrijdig, omdat tijdens die periode wellicht niet de volledige CO2-behoefte kan worden afgenomen. Dit is bij de totstandkoming van de modelovereenkomsten afgesproken, omdat bij het opzetten van de contracten bij de start van OCAP in 2005 in overleg met - toen nog - LTO en een vertegenwoordiging van de klanten de vaste kosten doorlopen bij OCAP en deze anders buiten de onderhoudstops aan de klanten doorberekend zouden moeten worden.”

Glastuinbouw Nederland vindt een goede CO2-voorziening cruciaal voor de bedrijven en de verduurzaming in de glastuinbouw. Zoals eerder in het onderstaande bericht is gemeld, is er nog steeds onzekerheid over het aanbod van COuit bestaande en potentiële nieuwe bronnen en dreigen deze weg te vallen als gevolg van de manier waarop de CO2-rekenregels voor reductie en allocatie nu worden opgesteld. Er is en wordt intensief overleg gevoerd met de overheid om tot oplossingen te komen mede naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies