Regels opslag vloeibare CO2 ter inzage

Vloeibare CO2 valt in de categorie van de cryogene gassen net als zuurstof, stikstof en andere gassen. Op basis van de risicobenadering zijn maatregelen geformuleerd om tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau te komen. De nieuwe versie van de richtlijnen ligt nu ter inzage.

De PGS 9 is een richtlijn voor de opslag van cryogene gassen en heeft als doel om de risico’s bij de opslag van cryogene stoffen te beheersen. Het vormt de basis voor de voorschriften in de milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit. De PGS 9 is aangepast en de nieuwe versie ligt momenteel ter inzage voor commentaar. Reacties kunnen tot 8 september 2019 worden ingediend.

Meer informatie, inclusief de in te vullen wijzigingstabel, is hier te vinden.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies