Reinigings- en ontsmettingsmiddelen effectief tegen Fusarium en Verticilium

De laatste jaren blijkt er met regelmaat uitval plaats te vinden in de teelt van gerbera door onder andere Fusarium en Verticillium. Bij de teeltwisseling is extra aandacht van hygiëne van belang om te voorkomen dat de nieuwe teelt wordt geïnfecteerd door sporen van deze schimmels. Uit praktijkwaarnemingen van Wageningen University & Research blijkt dat er opvallend veel schimmelsporen in de lucht zitten bij ruimen en bladblazen. Deze schimmelsporen slaan voor het grootste deel weer neer in de dagen na het wisselen.

In het laboratorium van Stichting Control in Food & Flowers is getest of vijf reinigingsmiddelen/ontsmettingsmiddelen effectief Fusarium en Verticillium kunnen doden, als deze schimmels aanwezig zijn op een metalen oppervlak met een lichte mate van organische vervuiling in de vorm van ingedroogd plantsap. Indien de voorgeschreven doseringen en inwerktijden worden aangehouden, bleken de geteste middelen: Menno Florades, Jet 5, Virkon S, Hyperclean X en natriumhypochloriet, allen goed te werken. Na de behandelingen waren er geen schimmelkolonies zichtbaar op de voedingsbodems bij alle geteste middelen, terwijl de controles zonder middel vol zaten met kolonies.

Werkvolgorde teeltwisseling
Deze reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen oppervlaktes dus goed ontsmetten, maar zullen nooit schimmelsporen in de lucht aanpakken. Dit verklaart mogelijk waarom er enige tijd na een ontsmetting alweer flink wat schimmels te zien zijn. Alvorens te reinigen is het dus van belang om te zorgen dat er vrijwel geen sporen in de lucht zitten, want deze kunnen het gereinigde oppervlak opnieuw infecteren bij het neerslaan. Denk dus goed na, hoe te werk te gaan bij teeltwisselingen met betrekking tot werkvolgorde en wellicht mogelijkheden tot compartimentering.
De onderzoeken van WUR en SCF&F zijn uitgevoerd in samenwerking met Glastuinbouw Nederland en gefinancierd via de gewascoöperatie Gerbera. Het verslag met de resultaten van de reinigingsmiddelen is te vinden in de bijlage.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies