Renzo Grootscholten heeft tuinbouw in de genen; van vlogger tot ‘vertical farmer’

Het vijfde seizoen van het project ‘Vlog uit de Kas’ ging op donderdag 28 juli van start. Daarin vloggen jongeren met een (bij)baan in de kas over hun werkdag en over de activiteiten op het glastuinbouwbedrijf. Renzo Grootscholten (19) werd met zijn video in 2018 winnaar van het eerste seizoen. Hoewel hij nog regelmatig de camera pakt, onder andere voor projecten van Glastuinbouw Nederland, is hij tegenwoordig vooral actief in de teelt. Voor zijn studie onderzocht hij afgelopen maanden de teelt van radijs in containers die groeien onder LED-licht.

Vier jaar geleden liet hij in zijn vlog al zien dat hij een grote passie voor de glastuinbouw en innovatie heeft. Hij was die zomer actief op radijsbedrijf Daily Fresh Radish, waar zijn vader mede-eigenaar van is. Dat hij als student aan hogeschool InHolland in Delft voor een onderzoeksproject de combinatie onderzocht van nieuwe technieken en de teelt van radijs is dus niet toevallig. Zoals het ook niet verbaast dat het mediatalent van de Westlander leidde tot een artikel over het project in het regiogedeelte van een landelijke krant.

Klimaat en bodem
Renzo is dagelijks te vinden op het radijsbedrijf van zijn familie in Naaldwijk. Die teelt kent wellicht weinig geheimen meer, al blijft het elke dag weer een uitdaging om de beste kwaliteit te realiseren. Voor het onderzoeksproject, dat hij uitvoerde met medestudenten Jan van Os, Daphne Plugge, Thijs Heringa en Matthijs de Jong, dacht hij verder dan de teeltmogelijkheden in het Westland, of elders in Nederland of Europa. Telen in containers met LED-licht, als voorbeeld van het zogenoemde ‘vertical farming’, moet de productie van radijs mogelijk maken in landen en teeltgebieden met klimaat en bodem die minder geschikt zijn voor de radijsteelt. Bij het World Horti Center in Naaldwijk hebben beide studenten het afgelopen studiejaar mooie stappen gezet in een moderne teeltwijze van de vertrouwde radijs.

Natte teeltmat
Waar de traditionele teelt van radijs in de Westlandse kassen wordt gekenmerkt door veel daglicht en grote teeltoppervlaktes, zit het geheim van de verticale teelt in meerlagenteelt en vooral het paarse LED-licht. “Bij LED’s kun je het gewas precies dat deel van het lichtspectrum geven dat nodig is voor een goede productie. Door de teelt in meerdere lagen wordt het oppervlak van de container optimaal benut”, zo legt Renzo uit.
In het onderzoek werden vooral ook meerdere soorten substraat – hier wordt de radijs op geteeld - getest. Zand was het meest vertrouwd, maar bleek in eerste instantie ongeschikt. “Het is te zwaar en bovendien groeien de lange wortels van de radijsplant daar eenvoudig doorheen.” De combinatie zand en teeltmat van steenwol stuitte ook op technische problemen. Lichter substraat zoals vermiculiet of perliet in combinatie met zand bood vervolgens het meeste perspectief. “Dat lijkt een stuk beter te werken, want nu blijft de mat wel nat. Dat is essentieel”, aldus Renzo, die spreekt van een echte innovatie. “Het mooie van telen onder LED's in plaats van daglicht is dat je een constante kwaliteit kunt realiseren. Bij de radijsteelt in de kas heb je verschillen in smaak tussen de zomer en de winter. Nu kun je meer sturen en bijvoorbeeld de kenmerkende pittige smaak van radijs het hele jaar garanderen.”

Local for local
Renzo ziet wel toekomst in deze teeltwijze. Niet in Nederland, maar wel in omvangrijke wereldsteden, die effectief voorzien moeten worden van verse, gezonde producten. Ook in landen met een grillig klimaat – zoals strenge winters - zorgt de teelt in containers voor de gewenste continuïteit in productie én voor verse groenten, local for local geteeld. “Met zo’n container met LED-belichting kun je het klimaat voor de groenteteelt het hele jaar constant houden. De radijsjes krijgen dagelijks de juiste hoeveelheid licht. Er is er dus geen verschil meer tussen winter- en zomerteelt. De radijsjes groeien sneller dan in de kas en elke teeltronde verloopt even snel”, zo vat Renzo samen.

Een informatieve vlog, waarin de jonge ‘vertical farmer’ de teelt van radijs in LED-containers op enthousiaste wijze in beeld brengt, zou de cirkel rond maken.

Fotobijschrift: Renzo Grootscholten (midden) in de LED-container, samen met mede-student Jan van Os en stagebegeleider Sjoerd van Marrewijk. (Fotograaf: Nico Schouten)

Vlog uit de Kas

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023