Reststromen verwaarden vraagt inzet

Begin april startte op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) een verkenning naar alternatieven voor bloemen van zo'n 20 gewassen. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige stoffen zoals etherische oliën en geur- of kleurstoffen. Succesvolle nieuwe toepassingen vragen investering van de sector in de eisen en wensen van marktpartijen.

De verkenning bevat drie stappen:

  • Verkennend (literatuur) onderzoek;
  • Gericht onderzoek met pilot extracties en analyses;
  • Fabricage eerste productsamples in overlet met afnemers.

Eerder deze maand bent u geïnformeerd dat het initiatief reeds samenwerking met TriStar Industries en een concreet product heeft opgeleverd in de vorm van een handdesinfectiemiddel. Deze week zijn de de mogelijkheden toegelicht aan ruim 30 deelnemende sierteeltondernemers. Na de zomer worden de resultaten van de verkenning uitgebreid gecommuniceerd. De ervaringen van Charl Goossens leest u hier in het interview van 29 juni 2020.

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van LNV.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2020