Richtlijnen voor bedrijfscontinuïteit binnen cruciale beroepen

Binnen bedrijven moet de richtlijn vanuit de overheid voor het houden van 1,5 meter afstand zo veel als mogelijk worden nagestreefd. Daarnaast moeten de gebruikelijke hygiënemaatregelen worden genomen: regelmatig handen wassen met water en zeep, afdrogen met papieren handdoek; hoesten en niesen in binnenkant van de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken en direct gooi weggooien; geen handen schudden.

Andere mogelijkheden om mogelijke besmetting te voorkomen: Veilig aan de sorteerlijn met een tussenschot. Gebruik hiervoor reparatiesets voor het glasdek. Dit voorkomt dat medewerkers elkaar mogelijk besmetten. Voor het vergroten van de effectiviteit moeten de tussenschotten worden schoongemaakt met desinfectiemiddel Virkon-S.

Voor het handmatig planten van onder andere groentes kan mogelijk met minder mensen vaker worden gereden. Ook kunnen schotten tussen de medewerkers worden geplaatst (zie foto).
Laat medewerkers die essentieel zijn voor de continuïteit gescheiden werken. Laat medewerkers gescheiden pauzeren met minimale 1,5 m onderlinge afstand. Als medewerkers last hebben van milde gezondheidsklachten moeten ze thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden.

Richtlijnen en protocollen
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of de patiënt moet worden onderzocht op het coronavirus. De GGD volgt daarbij de richtlijnen en protocollen van het RIVM waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten moet worden opgevangen.
Hoe kan je nu eigenlijk besmet raken? Het filmpje van het RIVM is erg verhelderend over hoe je besmet kunt raken.

Albert van der Burg (Stigas)

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies