RIE en uitzendkrachten

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstan-digheden van alle werknemers. Dit gaat niet alleen over de werknemers in eigen dienst, maar ook over de uitzendkrachten. Als inlener zorg je voor belangrijke zaken als goede werkinstructie, toezicht hierop, persoonlijke beschermingsmiddelen en eventueel, vanuit hygiëneprotocollen, werkkleding.

Om veilig en gezond te kunnen werken is het belangrijk en verplicht om alle risico’s die werknemers lopen in kaart te brengen. Dit leg je vast in een risico-inventarisatie en- evaluatie. Kortweg de RIE. Stigas kan je helpen met het opstellen van de RIE. In de risico-inventarisatie en -evaluatie leg je als inlener vast welke risico’s en risico-beperkende maatregelen de arbeid voor deze werknemers met zich brengen.

Checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid: Goed Geregeld!
Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt niet alleen bij Arbo extra aandacht. In de checklist behandelen we vanuit diverse invalshoeken het werken met inlenen van derden voor arbeid.

 

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024