Rijk publiceert invulling energiecompensatie; zo werkt de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Het kabinet komt met een tegemoetkoming energiekosten (TEK) om het bedrijfsleven in deze energiecrisis te steunen. Tijdens Prinsjesdag werd deze steunmaatregel voor het mkb al aangekondigd. Vandaag, dinsdag 20 december, maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de definitieve invulling van deze regeling bekend. De regeling loopt met terugwerkende voor veertien maanden van november 2022 tot en met december 2023. Aanvragen kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023, de precieze datum volgt nog.

Klik hier voor de invulling van de regeling.

Alleen voor mkb
De TEK-regeling geldt strikt voor mkb’ers. Als mkb gelden Nederlandse bedrijven in het Handelsregister met minder dan 250 werknemers, een omzet lager dan €50 miljoen in 2022 en/of een balanstotaal minder dan €43 miljoen over 2022. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming, inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. Daarnaast moet de ondernemer een minimale energie-intensiteit hebben van 7 procent. Dat betekent dat de energiekosten overeenkomen met minimaal 7 procent van de omzet.

Berekening energie-intensiteit
Voordat compensatie wordt toegekend, toetst het kabinet de energie-intensiteit van het bedrijf. Het gas- en elektraverbruik wordt per bedrijf bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik (SJV) gas in m3 en de standaard jaarafname (SJA) elektriciteit in kWh. Dit zijn nauwkeurige prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende twaalf maanden, gebaseerd op historisch verbruik en toekomstvoorspellingen. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.

Verlening subsidie
Het kabinet compenseert niet volledig de gestegen energiekosten, maar alleen boven een bepaalde drempelprijs. Alleen als de geschatte energieprijzen hoger zijn dan €1,19/m3 gas en €0,35/kWh elektriciteit treedt er compensatie op. Deze tarieven worden de drempelprijs genoemd. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt maximaal 50 procent vergoed. Dit is exclusief btw. Daarbij geldt een maximale compensatie van €2,00/m3 gas en €0,60/kWh elektriciteit. Het totale TEK-bedrag kan nooit hoger zijn dan €160.000 per onderneming. Nadere informatie en rekenvoorbeelden zijn te vinden bij RVO.

Duurzame telers
Glastuinbouw Nederland ziet de TEK als een belangrijk onderdeel van het steunpakket van het kabinet om de glastuinbouwsector door de energiecrisis te helpen. Wel betreurt de sector dat duurzame telers, zonder gasverbruik maar wel met torenhoge productiekosten, geen aanspraak kunnen maken op de TEK. Glastuinbouw Nederland blijft zich voor deze telers inzetten.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024